Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Selâmullah Aleyha) vefâtı ve Kerbelâ’daki matemden…

Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri; Hz.Muhammed ve Ehlibeyti’nin (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) sevindiği veya hüzne büründüğü doğum,ölüm vb. münasebetlerini aracılığıyla anma hususunda özel bir hassasiyet göstermiş ve göstermekte; bu çerçevede düzenlediği ve düzenlemekte olduğu program,dini platform,buluşma, festival,etkinlik vb. organizasyonlarla bu vazifesini yerine getirmeye azmetmiştir.
Bu faaliyetlerden biri de Muvahhidlerin Efendisi Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’in kızı Hz.Zeyneb’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı dedesi Hz.Resûlullah’a,O’na ve paspâk Ehlibeyt’in üzerine olsun ) vefatı yıldönümünde Kerbelâ’daki Mukaddes mekânların hizmetkârlarına ait ortak matem grubu tarafından yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte Allah katındaki en ulvî şehitler ve Hz.Zeyneb-i Kubrâ’nın (Selâmullah Aleyhâ) kardeşleri Hz.İmam Huseyn’e (Salawâtullah Aleyh) ve Hz.Ebulfazl Abbas’a (Aleyhisselâm) taziyeler sunuldu.
Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Selamullah Aleyhâ) kefili (Tüm ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenen kimse-kefil, kendisinin lakabıdır) Hz.Ebulfazl Abbas Aleyhisselâm’ın yanı başından ve kendisinin hizmetine adamış Seyyid hizmetkârların oluşturduğu matem grubuyla başlayan yürüyüş Hz.İmam Huseyn’in (salawâtullah Aleyh) yanı başında sonlandı. Yürüyüş boyunca şiarlarla,şiirlerle ve dualarla hüzün dolu münasebet yad edilip Mukaddes Ziyaretgâhlarda bedenleri yatan ama Allah katında diri olan Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn’e (Salawâtullah aleyh) ve Sancaktarı’na (Aleyhisselâm) taziyeler sunuldu.Yürüyüşe Mukaddes mekânların Seyyid hizmetkârlarının yanı sıra Mukaddes Türbenin yönetim kurulu ve bölüm başkanları da katıldı.
Yürüyüşün sonunda Hz.İmam Huseyn’in (Salawâtullah Aleyh) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın değerli hizmetkârları ortak grubu karşıladı ve matem meclisi düzenlendi. Alışılmış olduğu üzere Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan mecliste huseyni şiir ve kasideler okundu. Akabinde hep birlikte Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru dualar,şiirler ve şiarla yürünerek Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda okunan Kur’an,dua ve şiirlerin ardından yürüyüş sona erdi.
Mukaddes Kerbelâ Şehrinin tümünün Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Selamullah Aleyhâ) şahadeti sebebiyle karalara büründüğünü ve şehrin dört bir yanında huseyni matem meclislerinin düzenlenip acı dolu münasebetin yad edildiğini de hatırlatalım.
Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Selamullah Aleyha) nasıl bir nur denizi olduğuna dikkatleri çekmek için naçizane bir hatırlatma yapmak istedik ve kendisi hakkında şu bilgileri paylaşalım dedik:
Adı: Zeyneb bintu Ali bin Ebi Talib (Aleyhumusselâm)
Babası: Müminlerin Emiri, Takvalıların önderi, Velayetin Şahı, Hz.Resûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi we Âlihi*) Vasisi,kardeşi,canı…
(Allah O’na ve Ailesine salât etsin demektir)
Annesi: Alemlerin Hanımefendilerinin Seyyidesi, Hz.Resûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi we Âlihi) kızı, Hz.Ali’nin dengi ve eşi.
Anne Tarafından Dedesi: Âlemlerin Efendisi Hz.Resûlullah (Allah’ın en ulvi salât-u selâmı O’na ve paspâk Ehlibeyt’ine olsun)
Baba Tarafından Dedesi: Hz.Resûlullah’ın (Sallallâhu Aleyhi we Âlihi) amcası ve O’nun Mekke’deki hâmisi, imanını gizlemesi ile medholunan yüce zat. Ve elbette ki Hz.İmam Ali’nin (Salawâtullah Aleyh) pâk babası olan Ebu Talip bin Abdulmuttalib (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun)
Anne Tarafından Ninesi: Hatice-i Kubra. Hz.Resûlullah’ın (Sallallâhu Aleyhi we Âlih) gözdesi,en sevdiği, en çok değer verdiği,en çok andığı, kaybında en çok üzüldüğü,en çok özlediğini söylediği, O’nunla evliyken başka kimse ile evlenmediği ve hatta O’nun rıhletinden sonra da ilahi emir gelinceye kadar başka kimseyle evlenmediği eşi.Her şeyini Hz.Resûlullah’a (Sallallâhu Aleyhi we Âlih) feda eden, pek ulvî menzilete sahip Hanımefendi.Ve tabii ki Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) annesi.
Baba Tarafından Ninesi: Fatıma Bint-i Esed Selâmullah Aleyhâ. Hz.Resûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi we Âlih) çok özel değer verdiği nurani şahsiyet. Hz.İmam Ali’yi (Salawâtullah Aleyh) Kabe-i Muazzama’da doğurması bile kim olduğuna işaret etmeye yeter.
Kardeşleri: Cennet gençlerinin Efendileri Hz.İmam Hasan ve Hz.İmam Huseyn. Haşimoğullarının dolunayı Hz.Ebulfazl Abbas…
Lakapları: Mükerrem şahsiyetine ve şeref dolu tabiatına delalet eden sıfatlardır.
Akîletu benî Hâşim/Akîle – Haşimoğullarının Akıl dolu Hanımefendisi/Akılla dolup taşan Hanımefendi:
Kendi toplumunda çok izzet-i ikram ile karşılanan ve evinde de pek aziz olan Hz.Seyyide Zeyneb Selâmullah Aleyha kendi döneminin Hanımlarının en üstünüdür. İslam dünyasında da Araplar arasındaki en saygın hanımefendilerden olup bu lakabı kendilerine onlar vermişlerdir. “Akîl” ya da “Akîle” lakapları “Pek Akıllı Bey” ve “Pek Akıllı Hanımefendi” demek olup Arapçada çok büyük övgü sıfatıdır. Zira Araplar arasında “Akîl – pek akıllı/Akılla dolup taşmış” lakabı ancak toplum içinde çok saygın bir konuma sahip ve duruşu,sözü ya da tavrı çok bilgece olan kimselere layık görülürdü. Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Selâmullah Aleyha) soyundan gelen değerli insanlara da kendisinden dolayı “Benî Akîle” yani Akîleoğulları denirdi.
Âlime/ Bilgin Hanımefendi:
Hz.Resûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi we Âlih) torunu Hz.Zeyneb-i Kubra (Selâmullah Aleyha) Nebevi hanedânın Alim hanımefendilerinin en önde gelenlerindendir. Tarihçilerin naklettiğine göre; Müslüman Hanımların dini konuları sürekli sorup danıştığı yetkili bir merci idi.
Âbidetu Âl-i Ali/ Alioğullarının Pek İbadet eden Hanımefendisi:
Hz.Zeyneb-i Kubra (Selâmullah Aleyhâ) Müslüman hanımefendiler arasında çok ibadeti ile bilinen hanımefendilerin başlarında gelmektedir. İslam dininin nafile ibadetlerinden bir tanesini bile terk etmezdi. Bazı rivayetler; O’nun (Selâmullah Aleyhâ), hayatının en zor ve en acı gecesi olan, Hz.İmam Huseyn’in (Salawâtullah Aleyh), Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm), diğer kardeşlerinin, eşinin ve evlatlarının katledilip canavarca muamelelere maruz kaldığı ve kendisinin de o halde bırakıldığı 11 Muharrem gecesinde bile nafile namazları aksatmadığını nakletmişlerdir.
Kâmile/Kemâle ermiş Hanımefendi:
Hz.Zeyneb-i Kubra (Selâmullah Aleyhâ), İslam’da; günah kirinden pak ve her türlü eğrilikten uzak oluş,izzet,cesaret, fazilet gibi ulvi özellikleri taşıması yönüyle varılabilecek en üst kemâle varan Hanımefendilerindendir.
El-Fâzile/ Pek Faziletli Hanımefendi:
Kendisi Müslüman Hanımefendilerin içinde; İslam’a sunduğu hizmetler, verdiği mücadele ve Allah-u Teâlâ yolunda uğradığı musibetler yönünden en üstün kadınlardandır.
Saydığımız lakaplar da O’nun (Selâmullah Aleyhâ) lakaplarından olup; O’nun (Selâmullah Aleyhâ) ulvi zatının yüceliğine ve Allah-u Teâlâ katındaki pek yüksek menziletine işaret etmektedir.
Allah’ın salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere paspâk Ehlibeyt’in tümüne, en şiddetli laneti de onların düşmanlarının üzerine olsun.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: