Gıda güvenliği ve tarımsal gelişim adımı: Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi stratejik mahsüllerin ekimine yönelik proje başlattı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi stratejik tarımsal mahsüllerin ekimine yönelik büyük çaplı bir proje başlattığını duyurdu. Halka birçok yarar sağlayacak olan projenin ilk adımı kapsamında buğday, arpa, patates ve hurma ağaçları eklenecek. İlerleyen aşamalarda proje başka yararlı mahsüllerin ekimini de kapsayacak. Ülkedeki yerli üretimi desteklenmesine ve tarımsal kimliğin yeniden kazandırılmasına katkı sağlayan proje aracılığıyla Mukaddes Kerbelâ’nın çorak alanları yeşil alanlara dönüşecek. Proje bu açıdan hem çölleşmeyle mücadeleye katkı sağlayacak hem de proje aracılığıyla yeraltı sularından sulama işleminde yararlanabilecek. “El-Avâlî/Yüksekler” isimli proje; Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı olan ve büyük çaplı stratejik projelerin tasarım ve altyapısını gerçekleştiren el-Livâ Global isimli firması tarafından uygulanacak. Mukaddes Kerbelâ ile Ayn-ut-Temr kazasını birbirine bağlayan çölün derinliklerinde konumlanana projede modern ve gelişmiş teknolojiler ve araçlardan yararlanılacak.”

El-Livâ Global Genel Müdürü Müh. Adil Malik Abdurrahman konunun detaylarını Uluslararası El-Kefîl Ağı ile paylaştı: “Proje Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin daha önce gerçekleşmiş olduğu ve ileride de gerçekleştireceği projeler serisine yeni bir ekleme niteliğinde olup hedefleri şunlardır:”

  • - Tarıma elverişli çöl arazilerinin değerlendirilmesi suretiyle çölleşme olgusuyla mücadele
  • - Ülkedeki tarımın durumuna geliştirmeye katkıda bulunmak. Bunu da stratejik ve hayati öneme sahip olan bazı mahsüller açısından öz yeterlilik ve gıda güvenliğini sağlamaya katkı sağlayarak geçrekleştirmek.
  • - Eyaletteki çevrenin durumunu geliştirmeye katkı sağlamak.
  • - Projede çalışacak bireyler aracılığıyla iş imkanı sağlamak.
  • - İç piyasaya ithale bağlı kalmaktan kurtaran iyi kalitede tarım ve çiftlik mahsülleri temin etmek. Böylelikle Irak’ın tarım ülkesi kimliğini yeniden kazanmasına katkıda bulunmak.
  • - Güneş panelleri aracılığıyla temiz enerji kullanımını aktif hale getirmek.
  • - Modern sulama teknikleri kullanmak suretiyle tasarruflu su tüketimi konusunda çiftçileri bilinçlendirmek.Proje Mühendisi Müh. Haydar Muhammed Şehîd el-Dehhan ise konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Projenin ilk aşamalarına başladık. Bu çerçevede projeyi suyla besleyecek kuyuların kazılmasına başlandı. Kuyulardan gelen su eksensel püskürtme yapan fıskiyeler ve damıtma teknikleriyle sulamada kullanılacaktır. Plan doğrultusunda projenin ilk aşamasının ihtiyacının bir parçasını kapatması için toplam 11 kuyu kazıldı. Üç tanesi su taşıma kanalları ve iç kaplamalarıyla beraber uygulanıp tamamlandı. Bunlar yapılırken zeminin eğreti durmaması için proje zemini düzleştirildi ve yükseltiler ortadan kaldırıldı.”

“Proje kapsamında kuyuların su pompalayabilmesi için her bir kuyu 112 solar hücre ile donatılmıştır.”

“İyi ırklardan seçilmiş 1200 hurma ağacı ektik, projenin etrafını saran yeşil kemer kısmında da Defne ağacı ve Okaliptüs ağacı ekimine başladık. Bununla beraber ektiğimiz alanlarda planlar doğrultusunda damıtma yoluyla sulama yapmaya devam ettik.”

“Proje; cadde ve meydan tasarımlarını yakalayan en modern tasarımlardan birine sahiptir. Belirlenen takvimde tamamlanabilmeleri için çalışmalar bölümlere ayrılmış olup bu bölümlerdeki iş seyri birbirini aksatmaksızın paralel bir biçimde ilerlemektedir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: