پایان فاز اول تعمیرات بیمارستان کودکان کربلا

پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسى فاز اول پویش توسعه بخش های بیمارستان آموزشی کودکان کربلا را به پایان رسانده و فاز دوم آن را آغاز کرده اند.

اين اقدامات به‌رغم فعاليتهاى این پرسنل در خارج آستان همچون احداث ساختمان های درمانی مبتلایان کرونا در برخی استانها و نیز اقدامات داخلی مختص آستان صورت مى گيرد.

مهندس محمد مصطفی الطویل، مسئول واحد اقدامات ساختمانی وابسته به این بخش گفت، آماده سازی اولين مجموعه بهداشتی بیمارستان كه دارای آسیب ديدگى های بسیاری است از جمله این اقدامات است. مساحت اين مجموعه ۱۸ متر مربع و دارای شش واحد بهداشتی و نیز چند روشویی است.

وی افزود: این مجموعه به طور کامل ساماندهی شده و اقدامات متعددی در آن انجام گرفت. بطوریکه سنگفرش قدیمی آن تعویض و سنگفرش جدیدى جایگزین شد. سرامیک های دیوارها زدوده و سرامیک های جدیدی جایگزین گردید. همچنین سقف کاذب به همراه چراغ، هواكش و آبگرم کن به آن افزوده و درهاى جدیدی نصب شد. همچنین این مجموعه از سمت خارج رنگ‌كارى و اقدامات دیگری نیز انجام شد.

الطویل گفت، سپس اقدامات به فاز بعدی پروژه که شامل دو سرویس بهداشتی و غیره است و نیز تعمیرات راهروهای بیمارستان و بخش های آسیب دیده منتقل خواهد گردید.

شایان ذکر است، اقدامات توسعه برخی بخشهای بیمارستان در چارچوب مجموعه پروژه های انسانی آستان قدس عباسی و طرح ساماندهی مجدد برخی بخش های دولتی است که از کمبود خدمات رنج می برد و شامل برخی مدارس و نهادهای بشردوستانه مى شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: