تلاشهای ویژه در تکمیل بخش درمانی مبتلایان کرونا در استان بابل و جزئیات پیشرفت آن

بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی اعلام کرد، پرسنل شاغل این بخش در پروژه ساختمان درمانی مبتلایان کرونا در استان بابل تلاشهای فوق العاده ای را برای تکمیل این پروژه در زمان مشخص و مطابق ویژگی های فنی و پزشکی به کار می گیرند.

این تلاشها به رغم شرایط جوی ناشی از افزایش دما و نزدیکی به اتاقهای قرنطینه مبتلایان، تاخیر در ارسال مواد مورد نیاز به دلیل محدودیتهای تردد و کمبود تعداد کارکنان صورت مى گيرد زیرا این بخش ملزم به احداث ساختمانهای دیگری در استانهای بغداد والمثنی است.

عمار صلاح، مهندس این پروژه در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت: هرگونه اقدامی اگر از نظر اجرا و تقسیم بندی فعالیتها با برنامه ریزی دقیق همراه باشد تداوم آن تضمین می شود و این چیزی است که پرسنل با تجربه ما در این پروژه یا دیگر طرحها آن را اجرا می کنند.

وی گفت، اقدامات کنونی در سه بخش پروژه تقسیم بندی شده است و مساحت کلی آن 3500 متر مربع و دارای 98 اتاق انفرادی (سوییت) و 25 اتاق پزشکی، اداری و خدماتی است:

بخش اول به مساحت 800 متر مربع دارای 42 اتاق انفرادی (سوییت) است که اقدامات نصب قطعات ساندویچ پنل واحدهای بهداشتی اتاقها را آغاز کردیم و سیم کشی برق و سامانه هشدار و حریق به بیش از 80 درصد رسیده است. اقدامات لوله کشی سرویس بهداشتی و روکش دیوارها با قطعات عایق ادامه دارد و به مراحل نهایی رسیده است.

بخش دوم به مساحت 800 متر مربع دارای 42 اتاق انفرادی (سوییت) که شاهد اقدامات زیربنایی است.

- بخش سوم دارای 14 اتاق انفرادی (سوییت) و(20) اتاق ویژه پزشکان، پرستاران، داروخانه و پذیرش مراجعان و واحدهای بهداشتی است که در فضایی به وسعت 1100 متر مربع احداث می شود و اقدامات سازه آهنین آن پایان یافته و به مرحله نصب دیوارها به بیش از 90% رسیده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: