Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nde Gadîr-i Hum sevinci ve neşesi

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yaklaşan Gadîr-i Hum Bayramı münasebetiyle özel olarak süslendi. Yüce Allah’ın en büyük bayramı Gadîr-i Hum Bayramı’nın yaklaşması münasebetiyle Mukaddes Ziyaretgâh’ın dört bir yanında yaşanan sevinci ve neşeyi ifade eden süslemeler yapıldı. Bu kapsamda Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ebedi biat ve bağlılık ifade eden birçok yazı asıldı. Yazılarda ayrıca Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostlarının Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) halifesi olarak Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) atandığının ilan edildiği ve herkesten biat alındığı bu hatıra münasebetiyle duyduğu sevinci yansıtan bu yazılarda Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) birçok fazileti ve menkıbesini ifade eden hadîs-i şerîfler yer aldı.

Hicri on birinci senenin Zilhicce ayının on sekizinci günü Gadîr-i Hum günüdür. Bu günde Allah-u Teâlâ’nın emriyle Hz.İmam Ali b. Ebi Talib (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Müminlerin Emîri ve Allah Resûlü’nün Halîfesi olarak atandığı ilan edilmiş ve Müslümanlardan biat alınmıştır. Bu yıl bu hatıranın yıldönümü olan 18 Zilhicce 1441 günü önümüzdeki Cumartesi günü olan 8 Ağustos 2020 gününe tevafuk etmektedir.

Mukaddes Kerbelâ Eyaleti Sağlık Dairesi yetkililerinin ve Yüce Dini Merceiyet’in talimatlarına bağlı kalmak amacıyla Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından Irak’ın içinde bulunduğu sağlık şartları göz önüne alınarak bu faaliyete dair herhangi bir etkinlik yapılmaması kararı alınmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: