Açılıştan önce: Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble Kapısı’nın iç kısmından görüntüler

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble Kapısı’nın iç kısmında, eski kapı ile yeni giriş arasında kalan duvar ve tavandaki İslami nakışlar ve desen işlerinin tamamlandığını paylaştı. Duyuruda açılışın 18 Zilhicce 1441 (8 Ağustos 2020) Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Projenin en önemli hususları kısaca şöyle:

  • - Projenin tasarımı ve uygulaması; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projelerinin gözetimi altında Iraklı bir firma olan Ar-ul Kuds Genel Müteahhitlik Ltd. Şti. firması tarafından yapılmıştır.
  • - Proje kapsamında yapılan işler; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi içerisinde yer alan eski nakışlarla uyumlu olması nedeniyle hem geometrik hem de simetrik bir harmoni ortaya koymuştur.
  • - Yapılan tasarımlar ve uygulamalarda Mukaddes Türbe’nin genel mimari dokusu muhafaza edilmiştir. Çokluğuna ve birbirlerine girişmiş olmalarına rağmen tüm desenler ve mozaikler birbiriyle uyumludur ve bir ahenk içerisindedir.
  • - Kapının duvarı nakışlar ve mozaikler barındırmaktadır. Duvarlarda altı adet altın çerçeveli kavis yer almakta olup bu kavislerin içinde Kerbelâ çinisi üzerine nakşedilmiş desenler ve mozaikler yer almaktadır. Yayların tabanında ise mermerden yapılmış nakışlar ve mozaikler bulunmaktadır. Yayların üstünde ise her bir yayın zirvesinden başlayan başka yaylar yer almakta ve bu şekilde saf altın ile tezhip yapılarak çerçevelenmiş üç yay bulunmaktadır. Yay içinde nakışlı bir şerit ve Kur’ân-i Kerîm ayetlerinin yazılı olduğu tuğralar yer almaktadır. Tüm bu yaylar kapının içten tavanını çevreleyen bir tezhibli çerçeveye kenetlenmiştir. Alt kısım ile üst kısım arasında da Hüsn-ü hat sanatıyla Kur’ân-i Kerîm ayetleri yazılmıştır. Bu tezhiplenerek yazılmış ayetlerin aynısı girişin diğer yan tarafında da tekrar edilmiştir.
  • - Tavanda birçok bitkisel desen, nakış ve sarkıtlar (yukarıdan aşağıya sarkan ve arı kovanına benzeyen bölümlerin baş kısımları) yer almaktadır. Bunlara Mukaddes Türbe’deki nakışlardan esinlenerek birçok ebrulu nakış ve mozaik yapılmış ve çerçeveleri tezhiplenmiştir. Her bir bölümün kendine has bir tasarımı bulunmakta olup bu tasarımlar kapının üst tavanındaki tüm alanlara dağıtılmıştır.
  • - Tavanda ayrıca Pâk Masumlar’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) sayısına atıfta bulunmak amacıyla 14 adet kubbe yer almaktadır. Bu kubbeler ebrulu ve tezhipli Kerbelâ çinisiyle kaplanmıştır. Kullanılan ebrulu Kerbelâ çinisi sarkıtlar, nakışlar ve mozaikler arasında dağıtılmıştır.
  • - Tavanın kapı tarafından ilk giriş kısmında üç Kur’an-i Kerîm ayeti yer almaktadır. Bunlar eliptik bir biçime sahip olup önlerinde sarkıtlar yer almaktadır.Şunu da ifade edelim ki; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yönetimi pâk mekânın ana girişlerine son derece önem vermektedir. Bu girişlerin başında da Kuble Kapısı yer almaktadır. Bu yüzden de diğer kapılar arasında bu kapıya özel bir tasarım ayrılmıştır. Ön cephenin tamamlanmasının ardından kapı içindeki çalışmalara geçilmişti. Kapı içindeki tasarımlar; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde esasen var olan tasarımlarla uyumlu olup sadece birtakım detaylarda ve teknik hususlarda farklılık göstermektedir. İşte bu fark da Kıble Kapısı’nı Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin diğer kapılarından farklı kılmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: