برگزاری کارگاه اینترنتی با موضوع (قواعد و اصول موفقیت کارکنان) توسط کتابخانه بانوان

کتابخانه بانوان وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کارگاه اینترنتی را پیرامون (قواعد و اصول موفقیت کارکنان) با همکاری دانشگاه‌های الکفیل و العميد از طریق برنامه (zoom could meeting) برگزار کرد.

در این کارگاه بیش از ۱۵۶ نفر از داخل و خارج کشور مشارکت داشته و آن را دنبال کردند.

اسما العبادی، مسئول کتابخانه و مدير این کارگاه در گفت‌وگو با شبکه جهانی الكفيل گفت، این کارگاه در چارچوب اخلاقی و حرفه‌ ای فعالیت کارکنان در کتابخانه‌ها برگزار شده و از عناصر مهمی برای تبلیغات خدمات کتابداری به شمار می رود. بنابراین تعهدات اخلاقی مسئولان نسبت به فعالیت ها و خدمات اطلاع رسانی بیشتر شده است.

وی افزود، در این کارگاه تعدادی از مقالات پژوهشى قرائت شد از جمله مقاله ثنا شاکر حمودی، مسئول کتابخانه دانشگاه التقنيه الوسطى كه در این مقاله وی به اهمیت تعهد به قوانین خدمات شغلى اشاره کرده است چراکه حمایت از كارمند و كاربر را فراهم نموده و وظایف و حقوق کارمند را که در موفقیت و تحقق اهداف موسسه سهيم است مشخص می کند. همچنین مقاله زینب عبدالواحد سلمان الوائلی مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه المستنصريه قرائت شد.

وی در این مقاله بر اهمیت روابط عمومی در فرایند بازاریابی و توسعه خدمات تاکید کرده و کتابخانه‌ها را از موسسه های خدماتی برشمرده و معتقد است که کارمندان کتابخانه باید مهارت‌های روابط عمومی با مراجعان اعم از دانشجویان، محققان و غیره و همچنین ادارات عالى در موسسه خود را بدانند تا نيازها و پشتیبانی مادی و لجستیکی کتابخانه و موفقیت آن در فعاليتش را فراهم نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: