برگزاری سمینار اینترنتی توسط کتابخانه بانوان با محوریت اهمیت آموزش به معلولان

واحد کتابخانه بانوان وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی سمینار اینترنتی با موضوع اهمیت آموزش افراد ناتوان برگزار کرد.

این سمینار در چارچوب برنامه (معا لتستمر المعرفه) است که از برنامه های فرهنگی اینترنتی اين واحد در ایام شیوع کرونا به شمار می رود.

اسما العبادی، مسئول این کتابخانه به شبکه جهانی الکفیل گفت، این سمینار از طریق صفحه منتدی الکفیل در سایت رسمی آستان قدس عباسی برگزار شد.

ساره الحفار، رئیس موسسه کودکان كم توان قادر به يادگيرى وابسته به بخش آموزش عالی آستان گفت، در این سمینار خصوصيات ذهنی، روحی و جسمی این گروه و نحوه تعامل با آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت، در این سمینار آثار مهمی شرکت داده شد. از جمله اثر استاد أسامه خطاب. وی اهمیت حمایت مادی و معنوی از موسسات اجتماعی را مورد توجه قرار داد. حمایت مادی مشتمل بر حمایت از موسسات، زیر بناها و به ویژه بخش بهداشتی و خدمات عمومی اعم از برق و نظافت، ایجاد فضای سبز، استعانت از کارشناسان معماری و محیط زیستی جهت ایجاد فضای امن و مسکنی پاکیزه با همه ابزارهای ضروری و نیازهای اولیه می شود تا تعادل و توازن روحی، جسمانی و ذهنی در آنها ایجاد شود.

العبادی در پایان گفت، این سمینار طبق معمول شاهد حضور و استقبال گسترده شرکت کنندگان بود زيرا محور این سمینار و توجه به این قشر از اهمیت برخوردار است و اين گروه باید از مراقبت ویژه ای برخوردار باشند تا در جامعه و زندگی عمومی به منظور نشان دادن توانمندی هایشان حضور داشته و به گروهی تبدیل شوند که در روند رشد جامعه و کشور سهیم هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: