برگزاری کارگاه مجازی رسانه ای به مناسبت سیزدهمین سال افتتاح رادیوی بانوان الکفیل

رادیوی بانوان الکفیل وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کارگاه مجازی رسانه از طریق برنامه (zoom could) با همکاری دو دانشگاه العمید و الکفیل را برگزار خواهد کرد.

این کارگاه روز شنبه (15 آگوست 2020) از ساعت 4-6 عصر با شعار (دور الإعلام السمعيّ في إدارة الأزمات الطارئة.. جائحة كورونا أنموذجاً:نقش رسانه شنیداری در مدیریت بحرانهای اضطراری..نظیر کرونا) به مناسبت سیزده سالگی تاسیس آن برگزار می شود و از همه علاقه مندان برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.

عقیل عبد الحسين الياسری، معاون رئیس بخش یاد شده گفت، این کارگاه از طریق صفحه رسمی رادیوی بانوان الکفیل پخش می شود و محورهای آن به نحو ذیل است:

- تنوع راههای دنبال شده از سوی رسانه متعهد در زمینه دفع خطر رسانه مغرضانه.

- شیوه جذب شنونده و تقویت پایبندی آن به اطلاعات دریافت شده.

- رادیو و نقش آن در پوشش رخدادهای اضطراری جامعه.

- رسانه های اجتماعی و ارتباط آن با موفقیت برنامه های رادیویی.

- نحوه احیای نقش زن در جامعه.

- نقش رسانه در توسعه آگاهی فرهنگی.

- نقش رسانه در مدیریت بحرانها.وی افزود، این کارگاه با هدف ذیل برگزار می شود:

- تمرکز بر نقش رسانه شنیداری و میزان اثرگذاری آن بر فرد مسلمان.

- تبیین توانمندی رسانه بانوان متعهد در مدیریت بحرانها.

- آگاهی بخشی مستمع نسبت به بسیاری از امور منفی و اقدامات اشتباه.

- حمایت از رسانه شنیداری برای پیشرفت و بهتر شدن آن.

- هدایت توجهات به سمت توانمندی های بانوان در زمینه های مختلف به ویژه رسانه.وی گفت، لینک مشارکت در ذیل آمده است :

https://us02web.zoom.us/…/register/WN_BAaK2tx9TM6ZbfK2zBpV-Aپس از تکمیل ثبت نام آی دی و پسورد ویژه کارگاه از طریق ایمیل شرکت کننده به دست آن خواهد رسید.

گواهی شرکت در کارگاه از طریق ایمیل میان حاضرین توزیع می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق نشانیradio@alkfeel.net ارتباط نمایید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: