انتشار اثر جدید بخش امور فکری آستان قدس عباسی با عنوان (امام موسی بن جعفر علیه السلام در تالیفات شرق شناسان)

مرکز اندیشه و نوآوری وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی اثر علمی جدیدی را با عنوان(الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) في مؤلّفات المستشرقين منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى الوقت الراهن:امام موسی بن جعفر علیه السلام در تالیفات شرق شناسان از ابتدای قرن نوزدهم تاکنون) تالیف دکتر عبد الجبار ناجی الياسری را منتشر کرد.

مولف کتاب درباره خصوصیات این اثر به شبکه جهانی الکفیل گفت، هدف این اثر استناد به مفاهیم جهانی مثبت نسبت به اهل بیت (عليهم السلام) است. پس شرق شناسان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و اسرائیلی به نگارش درباره امام (عليه السلام) به عنوان یک شخصیت تاریخی و علمی دین حنیف اسلام پرداختند. همه این شرق شناسان در وهله اول از نام امام و معانی لقب مطهر ایشان و صابر و کاظم بودنشان آغاز کردند.

وی افزود، هنگامی که درباره حرم مطهر ایشان و‌ حرم نوه گرامیشان امام ابو ‌جعفر محمد جواد(عليهما السلام) سخن می گفتند آن را یک اثر تاریخی، پناهگاه مومنان و محل زیارت میلیونها زائر می دانستند.

به گفته وی، این مساله مهمی است که به قرن دوم هجری باز می گردد و شرق شناسان این موضوع تاریخی را به عنوان موضوع مطالعات خود از قرن نوزدهم تا حال قرار داده اند.

شایان ذکر است مرکز اندیشه و نوآوری مطالعات مهمی را در زمینه های مختلف معرفتی به عهده دارد که بر آنها نظارت و برای چاپ این آثار تلاش می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: