Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi’nden “Kerbelâ’nın yazma eserler mirası ve kurumların bu mirasın korunmasındaki rolü” konulu e-sempozyum

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazı Eserler Kütüphanesi ve Evi’ne bağlı Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi “Kerbelâ’nın yazma eserler mirası ve kurumların bu mirasın korunması ve yaşatılmasındaki rolü” adlı bir e-sempozyum düzenledi. Mukaddes Kerbelâ şehrinin gerek mukaddes mekânlara, müşerref makâmlara ve dini medreselere ev sahipliği yapmasının gerekse de özel ve genel kütüphanelerinin getirdiği özel tarihi bir konumu bulunuyor. Bu sempozyum da o tarihi konumu konu alan etkinliklerden biri. E-sempozyum 20 Ağustos 2020 Perşembe akşamı saat 17:00’da Google Meet platformu üzerinden düzenlendi.

Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi Salah es-Sirac düzenlenen e-sempozyum ile ilgili olarak şunları anlattı: “Bu sempozyum merkezimizin uzaktan düzenlediği e-sempozyumların ikincisidir. COVID-19 pandemisinin yayılması nedeniyle aktivitelerimizin sürmesi için elektronik platformlar ve yazılımlar üzerinden etkinliklerimizi düzenliyoruz. E-sempozyum kapsamında iki seminer düzenlendi.”

“İlki: Merkezimizin özel ve kamu kütüphanelerinde bulunan Kerbelâ’ya ait yazma eserlerin görüntülenmesi ve bibliyografyası açısından rolü ve bilimsel önemi. Bu seminer merkezimizin bibliyografı Araştırmacı Haydar Casim el-Kinanî tarafından verildi.”

“İkincisi: Yard. Doç. Mustafa Tarık eş-Şiblî’nin verdiği ‘Kerbelâ’nın tahkiki yapılmamış mirası’ konulu semineri.”

“E-sempozyuma katılanlara katılım sertifikaları verilecek ve sertifikalar e-posta üzerinden gönderilecektir.”

“Bu e-sempozyuma katılmakla ilgilenen araştırma görevlileri ve uzman öğretim görevlilerini aşağıdaki link yoluyla vakti ilan edildiğinde e-sempozyuma katılıma davet ediyoruz:”

https://meet.google.com/vgc-oooa-tto
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: