بازدید رئیس شبکه اطلاع رسانی عراق از برخی پروژه های آستان قدس عباسی

رئیس شبکه اطلاع رسانی عراق از تعدادی پروژه های آستان قدس عباسی بازدید کرد.

نبیل جاسم، رئیس شبکه اطلاع رسانی عراق به همراه برخی اعضای شورای اداری آستان قدس عباسی روز پنجشنبه از برخی پروژه های آستان قدس عباسی بازدید کرد.

جواد الحسناوی، عضو شورای اداری آستان قدس عباسی گفت، این امر به منظور اطلاع از پروژه ها و نتایج آنها از نزدیک صورت گرفت. بطوریکه بیمارستان تخصصی الکفیل، انتشارات الکفیل، مجتمع مسکونی العباس (عليه السلام)، پارکینگ الكفيل وشركت خير الجود را شامل شد.

وی این بازدید را خوب توصیف کرد و آن را آغازی برای بازدیدهای دیگر دانست که هدف آن نمایاندن دستاوردهای آستان قدس عباسی با شعار(صنع في العراق) است.

در پایان بازدید میدانی پروژه ها رئیس شبکه اطلاع رسانی عراق ضمن تشرف به آستان قدس عباسی با تولیت کل و برخی مسئولان آن دیدار کرد و نقش مهم آستانهای قدس در زمینه های مختلف را ستود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: