Hz.İmam Mehdî (a.f.) Makamı Aşûra hüznü münasebetiyle karalara büründü: Makam hizmetkârları matem alaylarının geçişini düzenleme sürecine katılıyor

Hz.İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ mubarek çıkışını yakınlaştırsın) Makâmı; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) T’rbesi'ne bağlı bölümlerden biri sayılmaktadır. Bölüm her sene Muharrem ayı geldiğinde Aşûra matemini yaşatmak amacıyla makamın duvarlarını kara kumaşlarla kaplayıp makamın kubbesinde hüzün sancağını dalgalandırıyor.

Makam Bölümü Başkanı Hacı Adnan ez-Zayıf konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu makamın hususiyeti nedeniyle burada her yıl birçok matem etkinliği yapmak gelenek haline gelmiştir. Bu etkinliklerde Hz.İmam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şahadeti hatırası yaşatılmaktaydı. Ancak Irak’ın da dünyanın genelinin de bu sene yaşadığı şartlar nedeniyle bu yıl etkinlikler kısıtlandı. Sağlık kriterleriyle uyum sağlamak ve Yüce Dini Merceiyet’in de yetkililerin de talimatlarına uymak istediğimiz için böyle yapıldı. Bu kapsamda yapılanlardan biri de makamın tüm revakları ve salonlarına ek olarak daha sonradan eklenen yapılarını da hüznü ve kederi yansıtan dekor ile kaplamak oldu. Aynı şekilde aydınlatma sistemine de tam kapsamlı bakım çalışması yapıldı ve kırmızı rengin hakim olduğu bir aydınlatma yaptık. Çalışmalar aynı şekilde içeride bulunan pencereliğin cephelerini de kapsamıştır. Tüm bunlar yapılırken rutin temizliğe ek olarak dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması da yapılmıştır.”

“En başta makamın kubbesinin sancağı olmak üzere hüznü yansıtmak için gereken tüm dekor malzemeleri bize Hediyeler ve Nezirler Bölümü’ne bağlı Terzilik Şubesi tarafından temin edildi. Makamın kubbesinin sancağı da Hz.İmam Huseyn ile Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Kubbe-i Şerîfleri’nin sancakları değiştiği akşam; yani Muharrem-i Haram ayının ilk akşamında değiştirilmiştir. Siyah renkli bir sancak olan bu sancağın üzerinde kırmızı renk ile “Ya Kâim Âl-i Muhammed/Ey Âl-i Muhammed’in kıyam edecek olan kimsesi!” yazılmıştır. Buna ek olarak makamın çok sayıda hizmetkârı da makamın bitişiğindeki caddelerden geçen Huseynî matem alaylarının hareketini düzenleme sürecine katıldı. Matem alayları yetkililerin tavsiye ettiği sosyal mesafe gerçekleşecek şekilde düzenleniyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: