هفتم محرم؛ تشدید محاصره امام حسین (عليه السلام) و آوردن آب توسط حضرت اباالفضل عباس (علیه السلام)

در کتاب ارباب مقاتل ذکر شده است که روز هفتم محرم سال ۶۱ قمری محاصره بر امام حسین (علیه السلام) و اصحاب ايشان تنگ شد و راه آنها بسته و آبی که نزد خود داشتند تمام شد.

در این روز از ابن زیاد ملعون به عمر بن سعد نامه ای رسید که امر شده بود آب را به روی امام حسین (علیه السلام)، اهل بیت و اصحاب ایشان (عليهم السلام) ببندند. ابن سعد نیز پانصد سوار را برای حراست از نهر العلقمی گماشت.

عطش بر اهل بیت امام و اصحاب کرام غالب شد حضرت ابا عبدالله برادرش عباس را خواند و با بیست نفر فارس و بیست پیاده شبانه با بیست مشک به طلب آب فرستاد عمروبن حجاج سر کرده موکلین آب صیحه زد شما کیستید نافع جواب داد منم پسر عموى تو آمدم بیاشامم گفت بخور گوارا باد اما از آن برای حسین نبر.

نافع گفت: بخدا قسم قطره ای از آن آب را نمی نوشم در حالیکه حسین و همراهانش از اهل بیت و یاران ایشان تشنه هستند.

نافع به اصحاب صیحه زد داخل فرات شوید و عمرو هم صیحه زد مانع شوید و بجنگید عده اى از اصحاب جنگ مى کردند و عده اى مشکها را پر مى نمودند و کسى از اصحاب امام کشته نشد و آب را به خیام رساندند و اهل بیت آب نوشيدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: