نهایت دقت در اجرای تدابیر بهداشتی توسط آستان قدس عباسی به مناسبت عاشورا

وزیر بهداشت عراق تاکید کرد، اقدامات بهداشتی پیشگیرانه آستان قدس عباسی بواسطه آمادگی آن برای استقبال از زائرانی که زیارت عاشورای سال 1442 قمري را زنده نگه می دارند از دقت بالایی برخوردار بوده و تا حد زیادی در منع شیوع ویروس و باقی ماندن تعداد در سطح ثابت و بدون افزایش سهیم است.

تشرف حسن التمیمی وزیر بهداشت عراق از آستان قدس عباسی به منظور اطلاع از اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده در چارچوب طرح ویژه زیارت دهم محرم الحرام و با همراهی مدیر اداره بهداشت کربلای معلی انجام شد. بطوریکه محمد الاشیقر، تولیت کل آستان قدس عباسی و برخی اعضای شورای اداری حضور داشتند.

التمیمی اظهار داشت: ما از تلاشهای آستان قدس عباسی در مبارزه با کورونا و نیز حمایت آن از وزارت بهداشت و پرسنل پزشکی در رویارویی با کرونا قدردانی می کنیم. این امر نه تنها در استان کربلا بلکه در دیگر استانها نیز است.

شایان ذکر است آستان قدس عباسی از اول محرم الحرام اجرای اقدامات پزشکی محتاطانه را آغاز کرده است و در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و عمل به توصیه های طرفهای ذیربط سهیم است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: