Muharrem-i Haram ayının onuncu gecesinin amelleri

Muharrem-i Haram ayının onuncu gecesi büyük bir gecedir. Hz.İmam Huseyn, hane halkı ve dostlarıyla (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) bu geceyi ibadet, namaz, tesbihat ve istğfar etmişler ve Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret dileyerek geçirmişlerdir. Bazı tarihi kaynaklarda bu gecede içlerinden hiçbir kimsenin uyku bir yana dursun uyuklama bile yaşamadığı belirtilmiştir.

Bu gecenin amelleri

İkişer rekatten dört rekatlık namaz. Her rekatta bir defa Fatiha suresi ve üç defa ihlas (Kul huvellahu ehad) suresi okunur. Namaz bittiğinde yetmiş defa şu dua okunur:

سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَليِّ الْعَظيمِ

Türkçe okunuşu: Subhânellahi velhamdu lillahi velâ ilahe illallahu vellahu ekbar. Velâ havle vela quvvete illa billahil aliyyil azîm (Yüce Allah’ı tenzih ederim. Allah’a hamdolsun. O’ndan başka ilah yoktur. Allah – her türlü vasıftan – daha büyüktür. Ulu ve Yüce olan Allah’tan başkasından ne kuvvet vardır ne de kudret)

Bazı kaynaklarda bu ifadeden sonra istiğfar yapılması da geçmiştir.

Başka bir rivayette ise gecenin sonunda ikişerlikten toplam dört rekat namaz kılınması, bu namazın her rekatında da onar defa Ayet-el Kursî, İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması ve namaz selamından sonra da yüz defa İhlas Sûresi okunması geçmiştir.

Bir diğer rivayette de şöyle bir namaz aktarılmıştır: İkişerlikten olmak üzere toplam dört rekatlık olan bu namazın her bir rekatında elli defa İhlas Suresi okunur. Bu namaz Mümnlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) namazıyla mutabıktır ve fazileti pek çoktur.

Namaz sonrası zikre gelince: Bu namaz kılındıktan sonra bol bol Allah-u Teâlâ zikredilip Allah Resûlü ve Ehlibeyti’ne salavât okunur ve düşmanlarına lanet okunur.

Rivayetlerde bu gecenin ibadet ile geçirilmesinin faziletine dair açıklamalarda bulunulmuştur. Mesela bu geceyi ihya etmenin (ibadet ile geçirmenin) tüm meleklerin yüz yıl Allah-u Teâla’ya ibadet etmesinin ibadetine denk olduğu, bu gecede amel eden kimsenin yetmiş yıllık amel ettiği söylenmiştir. Ayrıca bu gece Hz. Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kerbelâ’daki kabrinin ziyaretini eda edip sabah oluncaya kadar orada kalan kimsenin Kıyamet gününde Allah-u Teâlâ tarafından Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) gibi kendi kanıyla kaplanmış bir halde, O’nun şehîd dostlarının (Allah’ın selâmı hepsine olsun) arasında haşr edileceği geçmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: