Basîreti öylesine derindi ki; o yüzden verilen güvenceyi reddetmişti…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Kerbelâ Olayı’ndaki duruşları ölümsüzdür. İslam ve insanlık tarihine kazınan bu unutulmaz duruşlardan biri de; O’nun hem İmamı hem de Ağabeyi olan Şehitlerin Efendisi’ne (Allah’ın selâmı üzerine olsun) karşı gösterdiği özgeciliktir. Şimr b. Zilcevşen’in (Allah’ın laneti üzerine olsun) anadan taraf aynı aşiretten geldiklerini bahane ederek verdiği güvenceyi reddetmesi de; o usta yazarların kalemlerini aciz bırakan özgeci duruşlarındandır.

Rivayetlerde şöyle geçmiştir: Şimr (Allah’ın laneti üzerine olsun) gelip şöyle dedi: “Kardeşimizin çocukları nerede?” Hz.Abbas’ı ve kardeşlerini kastediyordu. Hz.Abbas’ın kardeşleri (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ağabeylerine olan saygılarından sustular. Hz.Abbas da Allah’ın yeryüzündeki hücceti olan Ağabeyi Hz.Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) saygıdan sustu. Şimd sözlerini tekrarlasa da Hz.Abbas (O’na selâm olsun) sessiz kalıp cevap vermedi. Bunun üzerine Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) “Her ne kadar o fasık bir kimse de olsa cevap veriniz” diye buyurdu.

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) da Şimr melununa gidip sordu:

“Ne işin var, ne istiyorsun?”

O da: “Ey bacımın evlatları size güvence vardır. Huseyn ile beraber kendinizi öldürtmeyin, Müminlerin Emîri Yezid’in itaatine bağlanın.”

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kükredi: “Allah sana da lanet etsin, senin verdiğin güvenceye de! Allah Resûlü’nün evladına güvence yokken bize mi güvence veriyorsun? Bize lanetli oğlu lanetli kimselerin itaatine girmeyi mi emrediyorsun bir de?!!”

Hz.Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) azametli şahsiyeti bir kez daha tecelli etmişti. Canlı kalıp zalimlere biat etmek yerine Allah younda şahadeti ve Masum İmam’ın yarenliğini seçmişti. Kardeşlerinden hiçbir kimse de o zalim yönetimden gelen teklif karşısında farklı bir tercih yapmayıp şehîd oluncaya kadar devam ettiler. Hz.Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bu türden hatıralardan silinmesi mümkün olmayan mert duruşları ve asil davranışları Fırat nehri kıyısında şehîd oluncaya kadar sürdü…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sergilediği duruşlar günümüze kadar devam eden bir okul ve tükenmez bir kaynaktır. Çağlar boyunca nice nesiller O’nun duruşlarından cesareti, cengaverliği ve hakkı, ilkeleri, toprağı ve mukaddes değerleri müdafaa etmeyi öğrenip ilham almışlardır!

Allah’ın selâmı alemdâr Abbas’ın üzerine olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: