پویش توزیع آب آشامیدنی و مواد ضدعفونی کننده در مراکز امتحانى دانشجویان از سوی دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی پویشی با عنوان"الکفیل" را برای حمایت و پشتیبانی از دانشجویان ترمهای آخر که امتحانات نهایی خود را پشت سر می گذارند به راه انداخته و ميان آنها بطری آب آشامیدنی و مواد ضدعفونی کننده توزيع مى كند.

نوال عائد الميالی، معاون علمی رئیس دانشگاه گفت: این پویش متناسب با رویکرد آستان قدس عباسی و گامهایی است که در بحبوحه شیوع کرونا بر می دارد که بر اساس وظیفه انسانی و ملی آن در قبال این قشر و بر اساس دستورات استاد نورس الدهان، رئیس دانشگاه مبنی بر حمایت از دانشجویان به خصوص در شرایط استثنائی امسال با توجه به شیوع کرونا اجرا می شود.

به گفته وی، گروهی از پرسنل دانشگاه با هماهنگی اداره آموزش نجف بر این پویش نظارت دارند که حمایت از مراکز امتحانی با توزيع بطری های حاوی آب آشامیدنی خنک و مواد ضدعفونی و پاک کننده را شامل می شود.

الميالی اظهار داشت، ناظران و پرسنل آموزشی و همچنین دانشجویان از این طرح آستان قدس عباسى قدردانی نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: