موزه الكفيل ميزبان ضريح ٢٥٠ ساله حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام)

در موزه اشیای نفیس و نسخ خطی الکفیل اشیایی نگهداری می شود که توجه هر بیننده ای را جلب می نمايد و قدمت برخی از آنها به صدها سال قبل باز می گردد. یکی از این موارد ضریحی است که در سال 1182 هجری بر مزار مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) قرار گرفت.

این ضریح از موارد نادر و گرانبهایی است که در آن زمان استادانه و هنرمندانه ساخته شده و گواهی بر دوره بازسازی آستان قدس عباسی است.

صادق لازم، مسئول اين موزه در گفتگو با شبکه الکفیل گفت، این ضریح ساخته شده از فولاد و به شکلى ماهرانه بوده که بیانگر قدرت و اراده سازندگان در زمانی است که تکنولوژی وجود نداشت. بطوریکه ساخته و پرداخته دست بوده و از ضریح های نادر و گرانبها محسوب می شود و به دلیل نادر بودن ضریح بخشى از آن پس از ساخت ویترین مخصوص در موزه تعبیه شد.

وی افزود: قطعات و اجزای این ضریح توسط کارکنان واحد آزمایشگاه در موزه تعمیر و آنچه که نصب گردید قطعه جزئی است که بنا داشتيم ابعاد آن در سایز درب ورود به ضریح مطهر باشد.

شایان ذکر است، ضریح کنونی حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام) در کارخانه ضریح سازی السقا آستان قدس عباسی با برخوردارى از مقاومت، کیفیت و دقت بالا ساخته شده است. این اولین ضریح در این حجم، دقت و کیفیت است که در عراق به دست خادمان حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) ساخته می شود و دارای ویژگی های جدید، بی نظیر و متعدد و نقش و نگارها، تزئینات و طراحی های منحصر به فردی در همه قطعاتش است که آن را از دیگر ضریح های حرم های مطهر متمایز می سازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: