فراخوان شركت در مسابقه اينترنتى (عين على التراث البصرى؛ نگاهى به ميراث بصره)

مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامى و انسانی آستان قدس عباسی از آغاز نخستین مسابقه اینترنتی (عین علی تراث البصره: نگاهى به ميراث بصره) به منظور مشارکت در گسترش آگاهی از فرهنگ و میراث شهر بصره خبر داد و برای مشارکت در آن دعوت به عمل آورد.

ياسين اليوسف، معاون رئیس مرکز تراث البصره گفت، این مسابقه با هدف ایجاد فضای رقابتى نوآورانه و فکری در استان بصره در کنار گسترش آگاهی فرهنگی درباره آن برگزار می شود.

الیوسف عنوان داشت: موجب خرسندی ماست تا برای مشارکت فعال در این مسابقه فکری، فرهنگی و میراثی دعوت به عمل آوریم. جوایز ارزشمندی از آثار مرکز به 25 برنده نخست اختصاص خواهد یافت که این امر پس از ارائه پاسخ ها به کمیته ویژه و انتخاب برندگان دارای پاسخهاى صحیح صورت می پذیرد.

وی افزود: لینک مسابقه به آدرسhttp://forms.gle/XG8dPSjJTaMTsULH6 است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره (07733948541) تماس حاصل نموده یا از طریق آیدی تلگرام https://t.me/Turatha اقدام نمایید.

آخرین مهلت دریافت پاسخ ها: 15/ 10/ 2020م بوده و نتایج مسابقه و اسامی برندگان در 15/11/2020م اعلام خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: