چاپ هفتمین شماره مجله (الخزانه)

مرکز احیاء التراث وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی شماره هفتم مجله علمی (الخزانه) را منتشر کرده است.

محمد الوکیل، رئیس تحریریه مجله گفت، این شماره از مجله شامل 12 مقاله در پنج فصل می شود که فصل اول تحت عنوان(دراسات تراثيّه) به پژوهشهای مرتبط با ترمیم و اسناد می پردازد و فصل دوم با عنوان (نصوص محقّقه) به انتشار نسخ خطی علمی پرداخته که طبق استانداردهای علمی دقیق آنها را بر می گزیند.

وی افزود، فصل سوم این مجله (نقد النتاج التراثی) نقد علمی و سازنده ای از تالیفات مرتبط با میراث از نظر رویکرد و اسلوب را ارائه می دهد.

الوكيل ادامه داد: فصل چهارم با عنوان"فهارس المخطوطات وكشّاف المطبوعات" به مقالاتی اختصاص یافته که به فهرست نویسی کتابخانه ها و کتاب شناسی می پردازد.

وی اظهار داشت: فصل پنجم با عنوان (أخبار التراث) است که هدف آن حفظ ارتباط خواننده با تالیفات، تحقیقات و مقالات جدید جهان عرب و اسلام در زمینه میراث و نسخ خطی است.

وی تصریح کرد، این شماره از مجله دارای مقالات منتخب ارزشمند و متنوعی به ویژه در شرایط بهداشتی فعلی است که مانعی بر سر راه مجله برای ارتباط با محققان در کشورهای مختلف نبوده و موجب گزینش مقالات علمی مستحکم از سوی بهترین اساتید و کارشناسان عراقی و خارجی شده است.

الوكيل خاطرنشان کرد، مجله (الخزانه) به دلیل برخورداری از مقالات ارزشمند و گوناگون از همراهان خوبی در بین اساتید، محققان و کارشناسان داخلی و منطقه ای در حوزه میراث خطی برخوردار است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: