تداوم پویشهای ضدعفونی سازی تیپ رزمی العباس در استان بصره

کارکنان تیپ رزمی العباس (علیه السلام) پویش های ضد عفونی سازی و پاکسازی در استانهای مختلف عراق را ادامه داده و اخیرا پویشی را در استان بصره اجرا کردند.

رسانه مرکزی تیپ العباس گفت، این پویش موسسه تکنولوژی و دانشگاه فنی جنوب عراق را همزمان با برپایی امتحانات در سالنهای آن دربرگرفت.

این منبع افزود، پویش یاد شده با همکاری و هماهنگی ستاد بحران اداره آموزش و پرورش و سندیکای معلمان در استان بصره انجام شد.

در همین راستا، ستاد بحران نیز فعالیت نمایندگی تیپ العباس در بصره را به دلیل تلاشهایش در موفقیت امتحانات سال جاری از طریق حفاظت از سالنهای امتحانی با ضدعفونی سازی مداوم ستود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: