تقدیر آستان قدس عباسی از حامیان طرحهای اینترنتی

واحد روابط دانشگاهی و مدارس وابسته به بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی از طرفهای حامی خود در موفقیت برنامه های اینترنتی تقدیر کرد.

این تکریم در راستای ستایش تلاشهایی است که برای موفقیت فعالیتهای واحد در مدت زمان گذشته به رغم همه شرایط بهداشتی و اجرای تدابیر پیشگیرانه انجام شده است.

ماهر خالد، مسئول واحد روابط دانشگاهی در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: امروز از کمیته های داوری مسابقه شعری (سفينه النجاه) ویژه دانشجویان دانشگاهها و موسسات عراقی تکریم شد. این مسابقه را واحد فعالیتهای دانشگاهی در ماه مبارک رمضان برگزار کرد. همچنین از کمیته داوری مسابقه (فن الخطابه) ویژه دانش آموزان دبیرستانی قدردانی به عمل آمد.

خالد اظهار داشت، طرفهای حمایت لجستیک واحد روابط دانشگاهی در همه فعالیتهایشان همچون ثبت و ضبط آثار مرکز تولیدات فنی الکفیل و موسسه فناوری اطلاعات الکفیل به دلیل تلاشهایشان در تهیه برنامه های اینترنتی برای مسابقات واحد در قالب طرح ملی جوانان الکفیل مورد قدردانی قرار گرفتند.

ماهر عنوان داشت: همچنین از وسام الخزعلی، عضو تیم وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی بخاطر برگزاری چهار کارگاه اینترنتی جهت اجرای برنامه های اینترنتی وزارتخانه در جریان امتحانات امسال تقدیر شد.

در همین راستا، سعيد حميد كاظم، رئیس کمیته داوری مسابقه (فن الخطابه) از تولیت آستان قدس عباسی بخاطر حمایت از پروژه های فکری و فرهنگی شکرگزاری کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: