پویشهای جدید پرسنل تیپ العباس (علیه السلام) در استان الدیوانیه

پرسنل تیپ رزمی العباس (علیه السلام) پویشهای ضدعفونی سازی در مناطق مختلف کشور از جمله استان الدیوانیه را ادامه می دهند و اخیرا پویش گسترده ای را در تعدادی از مناطق و ادارات استان اجرا کرده اند.

رسانه مرکزی تیپ اعلام کرد، این تیپ ضدعفونی سازی مناطق در الدیوانیه به ویژه مناطقی که در آن مبتلایان وجود دارند و نیز ادارات دولتی را ادامه می دهد.

این منبع ادامه داد: ما به درخواست اداره شهرداری الدغاره به ضد عفونی سازی این منطقه اقدام نمودیم. پیش از آن نیز عملیات ضدعفونی سازی گسترده در مناطق مختلف الدیوانیه و مناطق مسکونی آن انجام شد.

مردم این مناطق نیز نقش مهم تیپ رزمی العباس (علیه السلام) چه در مبارزه با تروریسم و چه در بعد انسانی و خدماتی در مقابله با ویروس و بحران کشور را ستودند.

شایان ذکر است، تیپ رزمی العباس (علیه السلام) از زمان پیدایش کرونا پویش های ضدعفونی سازی متعددی به ویژه در مناطق پر جمعیت آغاز کرد و همه امکانات خود را در این خصوص بکار گرفت. همچنین غسالخانه ای در کربلا ویژه غسل و‌کفن و دفن متوفیان کرونا احداث کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: