خدمات انسانی، پزشکی و لجستیکی واحد امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسى در (15) روز

واحد امداد و پشتیبانی وابسته به آستان قدس عباسی خدمات انسانی، پزشکی و لجستیکی ارائه شده به مبارزان حشد شعبى و نیروهای امنیتی طى (15) روز را اعلام کرد.

قاسم رحیم المعموری، مسئول این واحد گفت، واحد یاد شده به واسطه موكبهاى خود خدمات انسانى و پزشكى و پشتیبانی را در اين مدت ارائه داده که خلاصه آن به شرح ذیل است:

- واحد ميسان از طريق موكبهاى حمايت لجستیکی تعدادى خانه مسکونی براى خانواده هاى شهداى حشد شعبی و خانواده های عفيف و همچنین فقرا و ایتام احداث کرده است.

- واحد الديوانيه يكي از خانه هاى مسكونى خانواده هاى عفيف در اين استان را با هزينه خود و تلاش موكبهاى حمايت لجستيكى نوسازى كرد.

- واحد بغداد الكرخ پويش توزيع بيش از هزار سبد غذایی (مواد خشک، تازه و گوشت) در استان ميسان به راه انداخته است. همچنین مبالغ مالی و هدایایى میان کودکان خانواده‌های فقیر و آسيب ديده و ايتام در میسان و بالاخص در مناطق آسیب دیده در نتیجه کرونا توزیع شد.

- واحد الکاظمیه مواد مورد نياز ٥٠٠ خانواده شامل سبد غذايى حاوی (مواد خشک، گوشت، مرغ، تخم مرغ، مواد پاک کننده و وسایل خانگی) را تامين کرد.

- واحد بابل پویشى را راه اندازی کرد تا مبارزان حشد شعبى و خانواده‌های آسيب ديده و فقیر را با مواد غذايي ياري و با فعاليتهاى ديگر از آنها حمايت كند.

- واحد بغداد الرصافه پویش انسانی خود را توسعه داد و دهها سبد غذایی میان خانواده هاى آسیب دیده در نتیجه كورونا و افراد کم درآمد توزيع كرد.

همچنین واحد شمال بصره، واحد ذى قار، واحد بصره و واحد بلد پويش هاي مشابهى را در حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده با توزیع مواد غذایی و يا تامين اكسيژن بيماران مبتلا به كرونا به راه انداختند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: