Son dakika: Seyyid Sistanî (Gölgesi daim olsun) Bürosu Birleşmiş Milletler Temsilcisi ile Pazar günü gerçekleşen görüşme sonrası bir açıklama yayınladı

Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Sistanî (Gölgesi daim olsun) bugün Pazar günü, öğleden önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Irak Temsilcisi Jeanine Hennis – Plasscheart ile bir araya geldi. Merce-i Âlâ buluşmada bazı önemli hususlara yönelik duruşlarını belirtti. Bu hususlar şöyle:

"İlki: Önümüzdeki yıl yapılması kararlaştırılan seçimler aşırı derecede önemlidir. Bu seçimlerin yüksek oranda inanılır nitelikte olması için zorunlu olan şartların sağlanması gerekir ki vatandaşlar geniş çaplı bir biçimde seçimlere katılabilsin. Bu amaç gereğince seçimler mutlaka; bazı siyasi oluşumların ya da tarafların özel çıkarlarından uzak, adil ve insaflı bir yasa doğrultusunda yapılmalıdır. Aynı şekilde seçimlerin yapıldığı muhtelif aşamalarda şaibesizlik ve şeffaflığa bağlı kalınmalıdır. Süreç, Birleşimiş Milletler Misyonu’nda ilgili dairelerle koordine bir biçimde ciddiyetle gözetlenip denetlenmelidir.”

“Erken seçimlerin ertelenmesi ya da vatandaşların çoğunu ikna eden sonuçlar ortaya koyarak başarılı olabilmesi için gereken şartlar sağlanmadan seçimlerin yapılması; memleketteki sorunun derinleşmesine ve – Allah izin vermesin –hem memleketin birliğini hem de evlatlarının geleceğini tehdit eden bir durumun meydana gelmesine yol açacaktır. Bu olduğu takdirde şu anda yönetimde söz sahibi olan tüm taraflar pişman olacaktır.”

İkincisi: Halihazırdaki hükümet; sosyal adaleti gerçekleştirmek, sınırları kontrol altına almak, güvenlik güçlerinin performansını yüksek düzeyde disiplin ve profesyonellik ile nitelenebilecek şekilde kuvvetlendirmek, devletin itibarını hakim kılmak, izinsiz silahı çekmek ve memleketin bazı bölgelerinin birtakım gürühların yürürlükteki kanunlardan uzak, farklı isimlerle ve silah gücüyle yönetilmesine izin vermemek için adımlar atmıştır. Hükümeti daha da güçlü ve daha da kararlı bir biçimde bu adımları atmayı sürdürmeye davet ediyoruz.”

“Hükümeti aynı şekilde yolsuzlukla mücadele ve herhangi bir seçicilikten uzak bir biçimde büyük yolsuzluk dosyalarını yasaların belirttiği şekilde açmaya davet ediyoruz. Böylelikle yolsuzluk yapan herkes adil bir biçimde cezasını alsın ve halkın hakları ondan geri alınsın. Yolsuzluk yapan kimse hangi mevkide olursa olsun ya da kimden desteklenirse desteklensin; farketmez. Aynı şekilde hükümeti; geçtiğimiz yıl reform talep eden halk hareketlenmesinin başlamasından itibaren protestoculara, güvenlik güçlerine ya da suçsuz vatandaşlara karşı adam öldürme, yaralama vb eylemlerde bulunan veyahut kamu malına ya da özel taraflara ait mal varlıklarına saldıran kimseleri ortaya çıkarmak için ciddiyetle çalışmaya davet ediyoruz. Özellikle de adam kaçırma ya da son suikast eylemlerinin arkasında olan tarafları ortaya çıkarsınlar. Bahsi geçen bu suç eylemlerin işleyen kişilere karşı adaletin yerini bulması acil bir taleptir; mutlaka bir gün gerçekleşmelidir. Bunların tekrarlanmasını engelleme ve benzerlerini yeniden yapmaktan caydırımayı sağlama açısından etkili olan çözüm yöntemi budur.”

Üçüncüsü: Vatanın bağımsızlığını korumak, egemenliğinin ihlal ve çiğnenmesini engellemek, memleketin işlerine dış müdahalelerine karşı duruş sergilemek ve memleketin bölünüp parçalanması tehlikelerini bertaraf etmek; herkesin sorumluluğudur. Bu; Iraklıların hem bugün hem de gelecekteki çıkarlarını ilgilendiren birçok çetrefilli konuya karşı milli bir ortak duruş sergilemeyi gerektirir. Arzuların çatıştığı ve kişilerin, partilerin ya da bölgelerin çıkarlarının peşinden sürüklenildiği şartların gölgesinde buna ulaşılamaz. Öyleyse tüm taraflardan istenen şey; milli sorumluluğun gerektirdiği seviyeye yükselmek ve gerekçesi ne olursa olsun milletin egemenliğini de, istikrarını da, siyasi kararının bağımsızlığını da yabana atmamaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: