مرجعیت عالی دینی: حفظ مالکیت ملی نیازمند موضعی ملی و یکپارچه در قبال برخی مسائل است که به مصلحت عراقی ها لطمه می زند

مرجعیت عالی دینی تاکید فرمودند که حفظ حاکمیت ملی کشور وایستادگی در برابر دخالت های خارجی ودور کردن خطرات تجزیه کشور مسئولیت همگانی است که نیازمند موضعی ملی در قبال مسائل مختلفی است که به منافع ملی عراقی ها در حال و آینده لطمه می زند.

حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) امروز با درخواست خانم «جنین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق جهت حضور برای ملاقات موافقت فرمودند و در بخشی از بیانیه صادر شده در این خصوص آمده است:

«حفظ حاکمیت ملی، جلوگیری از نقض آن و ایستادن در برابر دخالت های خارجی در امور کشور و دور کردن خطرات تجزیه از آن مسولیت همگانی است و موضعی ملی و یکپارچه را در قبال مسائل مختلفی که به منافع عالی عراقی ها در حال و آینده لطمه می زند، ایجاب می کند و دسترسی به آن در سایه اختلافات و پیروی از منافع شخصی یا حزبی و یا منطقه ای ممکن نیست بنابراین طرف های مختلف ملزم به افزایش سطح مسئولیت ملی و عدم کوتاهی در برابر حاکمیت کشور، ثبات و استقلال تصمیم گیری سیاسی آن تحت هر بهانه ای هستند.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: