هشتمین همایش مرکز تراث الحله با تمرکز بر اثر سید مسلم حلی برگزار شد

مرکز تراث الحله وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی هشتمین همایش فرهنگی خود با موضوع (تفسیر موضوعی نزد علمای حله- بررسى کتاب القرآن والعقیده اثر سید مسلم حلی) را با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران از طریق پلتفرم (zoom) برگزار کرد.

در این نشست، استاد حسن كاظم أسد، رئیس بخش علوم قرآن و تربیت اسلامی دانشگاه کوفه به سخنرانی پرداخت. وی شخصیت سید مسلم آل عزام حلی از علمای حله و کتاب ايشان تحت عنوان (القرآن والعقيده) را برگزید.

در همین راستا، علی عبّاس عليوی الأعرجی، از اساتید شرکت کننده در نشست گفت، این نشست از نشستهای ويژه است زیرا مسئله مهمی از مسائل تفسیری یعنی (تفسیر موضوعی) را بررسی می کند. بطوریکه با استقبال چشمگیر و پرسشهای علمی برخی حاضرین همراه بود و استاد سخنران متعاقبا به آنها پاسخ داد.

شایان ذکر است، مرکز تراث الحله همواره کوشیده است تا مسائل علمی و تحقیقاتی و فعالیتهای فکری و تاریخی را با هدف ثبت میراث اسلامی و بارزترین شخصیتهای این شهر علمی مورد توجه قرار دهد از جمله شخصيت سيد مسلم حلی (تولد 1335هـ = 1915م / وفات 1404هـ = 1984م). وی از علمای فاضل، مجتهد، پژوهشگر و مولف کوشایی در زمینه تحقیقات، نشر و مطالعه بود. مسلم حلى فقه، اصول و اجتهاد را نزد علمای فاضلی آموخته بود که از جمله آنها پدر گرامی اش سید حمود حسين الحلی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: