آغاز مرحله دوم کارگاهها و جلسات آموزش مجازی ويژه مربیان مهدهای مجموعه آموزشی العمید

بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی مرحله دوم از کارگاهها و جلسات آموزش اینترنتی ویژه مربیان مهدکودکهای مجموعه آموزشی العمید را آغاز کرد.

این کارگاهها و جلسات مکمل مرحله پیشین است که طبق برنامه ای متناسب با اوضاع کنونی کشور در سایه شیوع کرونا آغاز شد و نحوه انجام ماموریتهای محول شده به مربیان در این شرایط استثنایی که آموزش اینترنتی یکی از مهمترین مبانی آن است را می آموزد.

احمد الكعبی، رئیس بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل عنوان داشت، بخش آموزش عالی کارگاههای فنی و جلسات کاربردی ویژه آموزش مجازى را برای مربیان مهدهاى مجموعه آموزشی العمید آغاز کرده است. این دوره ها مرحله دوم کارگاههای فنی و جلسات عملى درباره آموزش اینترنتی است که به كادر آموزشی در مهدکودکهای مجموعه آموزشی العمید اختصاص یافته است.

وی گفت، این کارگاهها بر مهمترین فناوری هایی که مربیان را قادر به تولید محتوای تعاملی متناسب با توانمندی های کودکان می کند، متمرکز بوده و در آن همه جوانب آموزشی رعایت شده است و نرم افزارهایی وجود دارد که آموزش مجازى را به صورت همزمان و غیر همزمان فراهم می سازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: