Erbain ziyaretinde Huseynî yapıların çalışmalarını koordine ve organize etmeye yönelik Operasyon Odası açıldı

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü bu yıl Erbain ziyaretine katılacak Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarının çalışmalarını koordine ve organize etmeye yönelik Operasyon Odası’nın açılışını yaptı. Bölüm ayrıca Mukaddes Kerbelâ Polis Müdürlüğü işbirliğiyle ziyarete katılacak Huseynî yapılar için özel kimlikler ve yasal kefaletnameleri de çıkardı.

Bölüm Başkan Yardımcısı Seyyid Haşim el-Musavî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Aşûra ziyareti için hazırladığımız planın başarısının ardından Erbain ziyareti için özel planımızın hazırlıklarına başladık. Bu hazırlıkların başında da Huseynî yapılar için özel kimlikler ve yasal kefaletnamelerin çıkarılması çalışması gelmektedir. Bu çalışma Huseynî yapıların Erbain ziyareti süresince çalışabilmesi için önemli yasal ve düzenleyici tedbirlerden biri sayılmaktadır. Bu tedbir; organize, koordine, ortak çalışmanın genel hatları korunarak ve Mukaddes Kerbelâ Polis Komutanlığı’ndaki yetkil taraflar ile işbirliği içinde çalışılabilmesini sağlamaktadır.”

“ Çalışmalarımız organizasyon ve koordinasyon ile güvenlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşin organizasyon ve koordinasyon tarafı bölümümüzün uhdesindedir. Güvenlik ise eyaletimizdeki Polis Müdürlüğü’nün vazifesidir. İşte bu iki önemli vazife yerine getirildiğinde o kimlikler ve kefaletnameler çıkarılabilmektedir. İster matem alayı olsun isterse de hizmet grubu olsun; hiçbir Huseynî yapı bu kimlikler ve kefaletnameler olmadan çalışmalarını yapamaz.”

“Bölüm temsilcilikleri eyaletin farklı yerlerine dağılmış olup gerek hizmet gerekse de matem olarak ziyarete katılmak isteyen yapıların kaydını tutmakta ve verilerini bizimle paylaşmaktadır. Biz de bu verileri toplayıp Bölümümüzün veritabanına giriyoruz. Ardından da bu yapıların çalışmalarını yapabilmesini mümkün kılan izin ve kimlikler çıkarılmaktadır.”

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü; ziyaret sürecinde hizmet grupları ve matem alaylarının faaliyetlerini yapabilmeleri için gereken kimlik ve kefaletnamelerin çıkarılmasıyla yetkili olan tek taraftır ve bu vazifesini Irak’taki güvenlik yetkilileriyle koordine bir biçimde yerine getirmektedir. Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarına hizmet sunan sivil toplum örgütleri de sadece söz konusu bölüme destek yapılardır ve yasal olarak gerek koordinasyon gerekse de belgeleme açısından hiçbir yetkiye sahip değildirler. Konuyla ilgili olarak Mukaddes Kerbelâ Eyaleti Valiliği de bu konuyla ilgili olarak resmi bir yazı yayınlamıştır. Yazıda Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nün bu hususta tek yetkili taraf olup başka hiçbir kimsenin böyle bir belge sunma ya da organize etme yetkisi bulunmadığının altı çizilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: