مشارکت آستان قدس عباسی در کنفرانس کتابداری انجمن سودان

کتابخانه آستان قدس عباسی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی در نخستین کنفرانس علمی مجازی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی سودان شرکت کرد.

این کنفرانس با همکاری اتحادیه عربی کتابداری و اطلاع رسانی با شعار (خدمات موسسات اطلاع رسانی در بحرانها..نیازها- چالشها- چشم اندازهای توسعه و چشم اندازهای أینده) برگزار می شود.

مشارکت کتابخانه آستان قدس عباسی با ارائه مقاله ای تحت عنوان: (نقش مخزن دیجیتال در حمایت از آموزش مجازی) صورت گرفت که توسط استاد عمار حسین الجواد، رئیس مرکز اطلاعات دیجیتال وابسته به کتابخانه آستان قدس عباسی در پنجمین جلسه علمی ارائه شد.

عمار الجواد به شبکه جهانی الکفیل گفت: مقاله ما در قالب محور سوم کنفرانس بود و موضوع مخزن دیجیتال رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی عراق را مورد بررسی قرار داد که دو چارچوب تئوری و عملی را شامل شد.

وی گفت: در پایان مقاله نتایج پژوهش و برخی توصیه ها که معتقدیم مسئولیت مراکز اطلاع رسانی در کشورهای عربی برای حمایت از روند علمی کشور است ارائه گردید.

شایان ذکر است، مخزن دیجیتال رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی عراق (Iraqi Digital Repository for Dissertations & Theses ) عبارت است از یک پایگاه اینترنتی خدماتی که هدف آن جمع آوری رساله ها و پایان نامه های دانشگاههای عراق از زمان تاسیس تحصیلات تکمیلی در آنها و گنجاندن آنها در یک مکان است تا همگان بتوانند از طریق سایت به نشانی (www.iqdr.iq) از خدمات آن به صورت کلی یا جزئی استفاده نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: