Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi’nden Hz.İmam Hasan’ın (a.s.) şahadeti hatırası münasebetiyle matem meclisi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi her yıl Pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hatıralarını yaşatmak amacıyla hazîn münasebetlerin yıldönümlerinde birçok program düzenlemektedir. Bunlar arasında Safer-i Hayr ayında düzenlenen etkinliklerden biri Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasını anmaya yönelik matem meclisi. Safer ayının yedinci gününde vuku bulan bu hatırayı anmak için bu yıl Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble Kapısı’nın karşısında yer alan el-Cûd Avlusu’nda özel matem meclisi düzenlendi. Düzenlenen programda Yüce Dini Merceiyet’in ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri ihmal edilmedi.

Safer-i Hayr ayının başından itibaren yedi gün boyunca iki program düzenleniyor. İlki her gün sabah saat altıda düzenlenen meclislerde Seyyid Hişam el-Battat’ın sohbetinden oluşan programların ikincisi de akşam saatlerinde düzenleniyor ve bu programda da Seyyid Teysîr el-Musavî sohbet veriyor. Mukaddes Ziyaretgâh’ın hizmetkârları ve çok sayıda ziyaretçinin katıldığı meclislerde kalabaık yaşanmaması için yetkililerin belirttiği sosyal mesafe gözetiliyor.

Her iki hatip de sohbetlerinde Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek yaşantısından kesitlere değinip Hz.İmam’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) islam ümmetine sunduğu eşsiz fikir ve marifet hazinelerinden ve Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın kardeşi Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) kıyamının kurulmasındaki büyük rolünden söz etti.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Seyyid Hizmetkârlar Şubesi Sorumlusu Seyyid Haşim eş-Şamî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı. “Her yıl Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ana avlusunda matem meclisi düzenleniyordu. Ancak bu sene COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan olağanüstü şartlar meydana geldi. Bu hatıranın sahibinin hakkı hürmetine Yüce Allah’tan bizden de tüm müminlerdne de bu belâyı def eylemesini niyaz ederiz. Pandemi nedeniyle bu sene meclis burada düzenledi. Hizmet İşleri Bölümü de gerek düzenleme gerek dezenfekte etme gerek katılanlara maske dağıtımı gerekse de oturacak kişiler için sandalya temin edip bunları sosyal mesafeye uygun bir biçimde yerleştirme açısından her türlü hazırlığı yapmayı uhdesine almıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: