ادامه برگزاری جلسات تحقیقاتی اولین همايش بین المللی قرآن کریم و تفکر شرق شناسی معاصر

اولین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون قرآن کریم و تفکر شرق شناسی معاصر که روز چهارشنبه به صورت مجازی از طریق برنامه زوم به همت آستان قدس عباسی آغاز شد، برای دومین روز متوالی ادامه یافت.

این کنفرانس توسط مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک و با همکاری دار الرسول الاعظم وابسته به مرکز بین المللی تحقیقات علمی با شعار "ان هو الا ذکر و قرآن مبین" و تحت عنوان "قرآن کریم در مطالعات شرق شناسی معاصر..رویکردهای نقدی دایرة المعارف قرآن لیدن" برگزار می شود.

در دومین روز از کنفرانس سه جلسه تحقیقاتی بر حسب محورهای کنفرانس برگزار شد و پایان جلسه به پرسش و پاسخ هاى حضار در خصوص محورها و پژوهش های ارائه شده در حوزه هاى قرآنى اختصاص يافت و در نهایت رئیس جلسه از همه پژوهشگران و شرکت کنندگان به خاطر حضور ثمربخش شان قدردانی کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: