Bibliyografya ve Bilgi Düzenleme Merkezi’nin düzenlediği çalıştaylar, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınmayı Gerçekleştirme Raporu’na “Irak’taki en iyi çalıştaylar” olarak dahil edildi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi’ne bağlı Bibliyografya ve Bilgi Düzenleme Merkezi; COVID-19 pandemisinin yayılmaya başlamasından bu yana düzenledikleri bilimsel çalıştayların Birlemiş Milletler tarafından düzenlenen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama raporuna “Irak’ta düzenlenen en iyi çalıştaylar” olarak dahil edildiğini ilan etti. Böylelikle Bibliyografya ve Bilgi Düzenleme Merkezi geçen yıldan sonra bu başarıyı ikinci kez tekrar etmiş oluyor.

Konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Bibliyografya ve Bilgi Düzenleme Merkezi Müdürü Hasaneyn el-Musavî şunları söyledi: “Geçtiğimiz süre zarfında muhtelif konulara yönelik yerel, bölgesel ve uluslararası çapta 17 bilimsel çalıştay düzenledik. Yeni tip Koronavirüs pandemisinin yayılmasının çağrışımları sonucu Irak’ta ve dünyadaki benzerlerinde yaşanan durağanlığa rağmen merkezimizin çalışmaları durmadı; aksine elektronik ortam üzerinden devam ettik ve zamanı değerlendirip hedeflerimizi gerçekleştirik.”

“Bunun sonucunda Uluslararası Dernekler ve Kurumlar Kütüphaneleri Federasyonu (IFLA) bu bilimsel aktifliği ve devinimi gözlemleyip kendi kriterlerine göre içeriği ve ondan ne kadar yararlanıldığını değerlendirdikten sonra yaptığımız çalıştayları “Irak’taki en iyi çalıştaylar” olarak niteledi. IFLA ardından Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamındaki yıllık raporuna dahil etmesi için bu değerlendirmeyi Birleşmiş Milletler’e sundu.”

“Gerçekleştirilen bu başarı; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin gereken elverişli ortamı sunmasının ardından merkezimizin çalışanlarının harcadığı gayretlerin ve onların bilgi, beceri ve potansiyellerini doğru yönde kullanmasının sonucudur. Buna yönelik bir planımız var; bu plan doğrultusunda projemize devam edeceğiz.”

Şunu da hatırlatalım ki; Bibliyografya ve Bilgi Düzenleme Merkezi etkinliklerini düzenlemeye elektronik ortam üzerinde devam etmiş olup bu amaca yönelik özel bir yaklaşım benimsemiştir. Merkez bu çerçevede içinde yaşadığımız süreçte en çok önem arz eden konuları tespit etmiş ardından da gerek kendi bünyesinde gerekse de katılımcı kabul etmek suretiyle bu konulara yönelik e-aktiviteler ve e-çalıştaylar düzenlemektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: