Huseynî Ayinler, Matem Alayları, Hizmet Grupları ve Yapılar Bölümü’nden Erbain özel talimatları ve talimatlara uyulmasına ısrarla vurgu

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü; hicri 1442 (2020 yılı) Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü (Erbain) ziyaretine katılan Huseynî matem alayları ve hizmet grupları sahipleri ile üylerine yönelik talimatlar ve tavsiyeler yayınladı. Bölümün ısrarla uyulmasına vurgu yaptığı talimat ve tavsiyeler şöyle:

 • 1- Huseynî matem alayı ve hizmet grubu sahibi ve üyesi tüm kardeşlerimiz namazlarını vaktinde kılmaya özen göstermelidir. Herkes olduğu yerde kılmalıdır. Namaz esnasında hoparlörlerin ve ses kayıtlarının açılması yasaktır. Namaz esnasında bunların sesi kısılmalı ve gece saat 12’de (00) bunlar kapatılmalıdır.
 • 2- Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarındaki tüm kardeşlerimizi Mukaddes Kerbelâ’nın kutsiyetini korumalıdır.
 • 3- Her matem alayı zincir ya da sinezen olmak üzere birer kez Mukaddes Türbelere inip matem düzenleme hakkına sahiptir. Zincir matemi 16 ve 17 Safer günleridir. Sinezen matemleri de 18 ve 19 Safer gününde olacaktır.
 • 4- Matem yerleri, hizmet yerleri ve tekkelerin; orta meydanlarda ve bahçelerde kurulmasına izin verilmemektedir. Hz. İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) şehrini süsleyen ağaçları korumanızı rica ediyoruz.
 • 5- Matem alayları sadece Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun)Kıble Kapısı’ndan girecek ve Beynel Haremeyn bölgesine açılan Kadîyyul Hâcat Kapısı’ndan çıkış yapacaklardır. Ardından Beynel Haremeyn Meydanı’ndan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne giriş yapacaklar ve asıl yerlerine geri döneceklerdir.
 • 6- Matem alaylarına şu hususta bilgilendirmek isteriz: Şiddetli izdiham sebebiyle Hz.İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun)Mukaddes Ziyaretgâhları’nın ana avlularında mersiye okunmayacaktır.
 • 7- Her hizmet yeri ve matem alayının kefili (sorumlusu) olan şahıs; Mukaddes Kerbelâ Polisi’nden aldığı yazılı taahhütnameyi ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun)Türbesi’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nden aldığı tanıtıcı kimliği ibraz etmek durumundadır.
 • 8- Hizmet yerlerinin ve matem alaylarının kefilleri kendi yerlerinden sorumlulardır. Yabancı kişilerin kendi aralarına girmesi yasaktır. Bu yüzden de İki Mukaddes Türbe’ye giriş yapmalarından önce matem alaylarındaki üyeleri tanıtacak kişiler görevlendirmekle yükümlülerdir.
 • 9- Ses cihazları ve kameralar güvenlik açısından denetlenip kontrol edilmelidir.
 • 10- Ateşli silah, delici-yaralayıcı alet ve su püskürten aletlerin taşınması yasaktır.
 • 11- Münasebetin Hz. İmam Huseyn’e (O’na selâm olsun) halis olması için herhangi bir dini ya da siyasi sembolün fotoğrafı taşınmamalıdır.
 • 12- Erbain ziyaretinde Kama Vurma matem alaylarının inişine izin verilmeyecektir. Şayet buna aykırı bir durum olursa Huseynî matem alayı kefili yasal sorumluluğu üstlenecektir.
 • 13- Erbain çerçevesi dışındaki tiyatral gösterilere izin verilmemektedir. Buna bağlı kalmak zorunludur. Erbain’e aykırı tiyatral gösteri yapanlar asıl yerlerine geri döndürülecektir. Zira tarihi açıdan Esirler kervanı ve Hz.İmam Seccâd (O'na selâm olsun)Kerbelâ’ya geri döndüklerinde yanlarında Ümeyyeoğullarının orduları ya da komutanları yoktu. Prangalara ya da zincirlere vurulmamışlardı.
 • 14- Erbain ziyaretinin şiarları ile uyumlu olmayan (flamalı) değnekler, sancaklar ve tabelalar taşınmamalı ya da sergilenmemelidir.
 • 15- Matem alayları ve hizmet gruplarına görevlerini kolaylıkla sağlayıp eşyalarını dış ve iç yollardaki arama noktalarından geçirebilmeleri için Mukaddes Kerbelâ Polisi tarafından görevlendirilen Huseynî Matem Alayları ve Hizmet Grupları ile İrtibat Subayı (Zabıtu İrtibatil Mevakibil Huseyniye) tarafından resmi yazı verilecektir.
 • 16- Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarına ait yerlerin tespiti; İki Mukaddes Ziyaretgâh’ın Korunması Müdürlüğü – Ziyaretçileri ve Gelen Heyetler Şubesi sorumluluğu ve yetkisi altındadır.
 • 17- (Giriş vakti ve sırası konusunda) sadece ve sadece Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun)Türbesi’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından belirlenen matem alayı giriş vakit ve programa uyulmalı ve Mukaddes Hz. Huseyn ile Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri mensupları, Huseynî Matem Alayları ile Hizmet Gruplarının hizmetkârları ve güvenlik organları mensuplarıyla işbirliğinde olunmalıdır.
 • 18- Baş ve ceset şeklinde heykellerin taşınmasına izin verilmemektedir. Bu (işte) mukaddes şahsiyetlerin hafife alma ve küçümseme olduğundan uygun değildir.
 • 19- Esirler kervanının getirilişini anlatan ve develerin de dahil edildiği matem alayları sadece 15 ve 16 Safer’de giriş yapacaktır.
 • 20- Tüm hizmet yerleri yangın söndürücü bulundurmalı ve –Allah-u Teâlâ takdir buyurmasın- yangın olması halinde hemen müdahalede bulunabilmeleri için bunu aşçıların kolayca erişebileceği açık bir yere koymalılardır.
 • 21- Caddeler ve kamuya ait yerler korunmalıdır. Bunlardan biri olan ağır su kanalları korunmalı ve kanalizasyon deliklerinin üzerine çadır ya da tekke kurulmamalıdır. Kesim hayvanlarından geriye kalanlar ve yemekler buralara atılmamalıdır. Aynı şekilde kanalizasyon akışını garanti altına almak amacıyla kapakları yerlerinden oynanmamalıdır.
 • 22- Şehir içerisinde odun kullanmak yasaktır. Yemek pişirmek sadece sıvı gaz (LPG) ile yapılmalıdır.
 • 23- Zincir ve sinezen matem alaylarına kadınlar dahil edilmemelidirler.
 • 24- Matem alayı ya da hizmet grubuna ait yerin kapısına tanıtıcı bir levha konmalı ve buna bu Matem alayı ya da hizmet grubunun kefilinin adı ve telefon numarası yazılmalıdır.
 • 25- Matem alaylarına biri zincir ve biri sinezen olmak üzere iki defa giriş yapmalarına izin verilmekte olup her giriş yapmalarının ardından (bu alaylara verilen kağıtlara) bir kez mühür vurulacaktır.
 • 26- Matem alayı ve hizmet grubunda (sağlık ya da güvenlik açısından) herhangi bir olumsuz durum gözlenmesi halinde hemen en yakın güvenlik ekibine gidilip haber verilmelidir.
 • 27- Ayinler için yapılmış olan kuklalara izin verilmemektedir. Ayrıca yeni yapılan binaya etki ettiği için davul çalınmasına da izin verilmemektedir. Ayrıca 1 m genişliğinde ve 1.5 m uzunluğundaki hoparlörleri aşan büyüklükte hoparlörler ile yüklü araçların girişine de izin verilmemektedir.
 • 28- Hizmet grubu ve matem alayları yanlarında dezenfektan spreyler getirilmeli ve buralarda çalışan kardeşler eldiven ve maske takmalıdır.
 • 29- Hizmet grubunda kesilecek hayvanlar için veteriner sertifikası getirilmelidir.
 • 30- Matem alayı ya da hizmet grubu sahibi kardeşlerimizin tümünden ziyaret merasiminin bitmesinin hemen ardından kendi yerleri için kurdukları demirleri kaldırması rica edilmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: