گشایش چشم اندازهای همکاری آستان قدس عباسی با آستان قدس عسکریین در زمینه ارتقای کادر آموزشی آن

در ادامه دوره های آموزشی آستان قدس عباسی، بخش توسعه پایدار دوره هایی را برای پرسنل مجموعه مدارس نور الهادی وابسته به آستان قدس عسکریین برگزار کرد.

محمد حسن كاظم، رئیس بخش توسعه پایدار در این خصوص گفت، دوره های یاد شده بخاطر اهتمام آستان قدس به پیشرو بودن در عرصه خدمات رسانی به اقشار مختلف جامعه و عدم محدود شدن به یک شهر است. آستان قدس عباسی در عرصه های بهداشتی، آموزشی و خدماتی دست یاری به سوی آستان قدس عسکریین دراز می کند.

وی ادامه داد: آستان قدس عباسی تیمی از مربیان دو بخش توسعه پایدار و آموزش عالی را جهت برگزاری دوره های تخصصی برای پرسنل بخش آموزش آستان قدس عسکریین با هدف ارتقای سطح فنی پرسنل مدارس نور الهادی (عليه السلام) اعزام کرد.

کاظم اظهار داشت، تیم آموزشی دوره های خود را به مدت سه روز در زمینه شیوه های آموزشی، مهارتهای آن، مدیریت آموزش و نیز مهارتهای ارتباطی از طریق اینترنت و نحوه استفاده از برنامه های جدید در تدریس از طریق اینترنت ارائه کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: