آغاز مراسم عزاداری دسته های سینه زنی برای گرامیداشت اربعین امام حسین (عليه السلام)

بامداد امروز سه شنبه مراسم عزاداری دسته های سینه زنی به منظور بزرگداشت سالروز اربعین امام حسین (علیه السلام) آغاز شد.

این مراسم در میان تدابیر پیشگیرانه شدیدی برگزار شد که آستانهای قدس حسینی و عباسی و خادمان آنها اتخاذ نمودند و در آن همه اقدامات بهداشتی توصیه شده از سوی مرجعیت عالی دینی و نهادهای ذیربط مراعات شد.

حاج رياض نعمه السلمان، رئیس بخش شعایر و موکبهای حسینی به شبکه جهانی الکفیل گفت:

برنامه دسته های سینه زنی از برنامه های عزاداری مکمل مراسم زنجیر زنی است که سالروز اربعین امام حسین (عليه السلام)را زنده نگه داشته و این دسته ها به شکل گروههای منظمی هستند که مداح حسینی در وسط آنها ایستاده و اقدام به نوحه خوانی می نماید.

وی گفت، دسته های عزاداری همواره این مناسبت را گرامی می دارند و دو روز برای زنجیر زنی و دو روز برای سینه زنی اختصاص یافته است.بطوریکه خروج دسته ها از اول صبح آغاز می شود و تا بعد از نماز مغرب و عشا ادامه دارد و دسته هایی از اکثر استانهای عراق در آن شرکت دارند. همچنین یک برنامه از سوی بخش شعایر هرساله برای ساماندهی ورود و مسیر این دسته ها تهیه می شود.

شایان ذکر است، نقطه آغاز حرکت این دسته ها از خیابان قبله امام حسین (عليه السلام) است که با مرثیه خوانی از صحن مطهر آن حضرت عبور کرده و از بین الحرمین به سمت حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) حرکت می کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: