Önemli: Irak ve İslam Âleminde Huseynî Yapılar, Hizmet Grupları ve Matem Alayları Bölümü’nden açıklama

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak ve İslam Âleminde Huseynî Yapılar, Hizmet Grupları ve Matem Alayları Bölümü bu akşam (18 Safer 1442 - 6 Ekim 2020 Salı) Mukaddes Kerbelâ’da yaşanan bazı olaylar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklama metni şöyle:


İşte böyle; kim Allah'ın şiarlarını (nişanelerini) yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır. (Hac 32, Kadri Çelik meali)

Müminlerin bildiği üzere her yıl Kerbelâ’daki yetkililer ve merkezi hükümet güvenliği ve organizasyonu sağlamak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Bunun sonucunda da mubarek Erbain döneminde Hz.Peygamber ve Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) acılarını paylaşma ve teselli arz etmeye yönelik en görkemli görüntü ortaya çıkmaktadır. Yine bu dönemde; Dedesinin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) dininin ceddinde ortaya çıkan sahtekârlık ve sapkınlıkları ıslah etmek için Hz.İmam Huseyn’i (O’na selâm olsun) lideri gören ve onun izinden giderek çokça fedakarlıkta bulunan nice bağışlarda bulunan bir halkın ahlakını yansıtan manzaralar ortaya çıkmaktadır.

Irak’ta Huseynî matem örfü; Muharrem ayının ilk on gününün herkesin kendi şehrinde Şehitlerin Efendisi’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) matemini tutması ve Erbain mevsiminin de mukaddes Kerbelâ’da olması şeklinde devam etmiştir. Böylelikle Erbain geldiğinde her bir eyaletten gelen matem alayları eyaletlerine göre ayrılarak mateme katılmaktadırlar. Bunun tek istisnası da Mukaddes Kerbelâlı matem alaylarıdır; zira onlar Muharrem ayının ilk on gününde matem tutmakta ve Erbain dönemini ziyaretçileri misafir ederek geçirmektedir.

Herkesin bildiği üzere; devrik rejimin çöküşünün ardından Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri bünyesinden kurulmasından bu yana Irak ve İslam Âleminde Huseynî Yapılar, Hizmet Grupları ve Matem Alayları Bölümü Huseynî merasimlerin en görkemli haliyle ortaya konabilmesine ve bunları eda etmek isteyen herkese katkıda bulunmuştur. Bunu da iki yoldan yapmıştır:

1-Organizasyon: Bölüm her sene arttıkça artan matem alayları ve hizmet gruplarını araştırıp belgeledikten sonra kaydını tutmakta ve hem sorumlularına hem de sorumlu yardımcılarına özel kimlikler çıkarmaktadır.

Organizasyon çalışmalarının bir parçası da her bir eyaletin matem alaylarının Erbain döneminde ne zaman, hangi saatte ve nereden giriş yapacaklarının takvimini belirlemektir.

2- Güvenlik: Bölüm hükümet ve güvenlik güçleri ile işbirliğine geçerek belge araştırması yapmakta ve giriş yapan her bir hizmet grubu ve matem alayının sorgusunu yapmaktadır. Böylelikle hizmet gruparı eyalet girişlerindeki kontrol noktalarından ziyaretçilere hizmet için kullandıkları malzemelerini geçirebilmektedirler.

Bunu da bölümümüz tarafından matem alayı ya da hizmet grubunun kefiline (yetkilisine) verilen taahhütnameler aracılığıyla yapabilmektedirler. Bu da herhangi bir güvenlik boşluğu yaşanmasını engellemekte ve ziyaretçilerin canlarını korumasını sağlamaktadır. Çünkü sadece kayıtlı hizmet grupları ve matem alayları Mukaddes Kerbelâ’da ve Hz.İmam Huseyn ile Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’ndan içeri girebilmekte ya da arasında bulunabilmektedir.

Buna karşılık bizde kayıtlı olmayan hiçbir matem alayı günlük matem takvimi kapsamında Mukaddes Türbeler’e giriş yapamamaktadır. Çünkü ziyaretçilerin de mateme katılan kardeşlerimizin de güvenliğini sağlayan yasal onayları almış değillerdir. Bunun sonucunda da şartları sağlayan hizmet grupları ve matem alayları arama yapılmadan girebildiğinden herkesin selâmetini koruma adına bu şartları sağlamayanların girişleri engellenmektedir. Eğer kendisini kaydetmeyen ve program dışında mateme girmek isteyen herhangi bir matem alayı varsa ve onun girişine izin verilirse; bu kendisini kaydeden ve zamanı belirlenmiş olan diğer matem alaylarının hakkına girilmesi demektir. Bu da Huseynî matemin prestijini de organizasyonunu da, dünyanın onun hizmeti ve organizasyonuyla iftihar ettiği Erbain mevsimini de lekelemek demektir.

Dün 18 Safer 1442 günü şunlar yaşandı: Zi Kâr eyaletinden bazı kardeşlere ait bir matem alayı zikrettiğimiz resmi onayları almadan matem bölgesine girmek istediler. Ne onların matem alayı kayıtlıydı ne de kendi eyaletlerinin girdiği vakit ve yerden girmişlerdi.

Hem onları hem diğer ziyaretçileri korumak amaçlı bu talimatlar ve kanunlar kendilerine anlatılınca üzerlerine düşen çekilmekti. Onlar bunu reddetip kaba kuvvetle girmek istediler.

Bu da ziyaretçilerin ve taziye sunanların güvenliğini tehlikeye maruz bırakmak, Şehitlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) mateminin prestijini zedelemek ve herkesin saygı duyduğu Huseynî örfü bozmak demekti. O yüzden güvenlik güçleri onları ve tüzüklere aykırı eylemlerini engellemk için girişimde bulunmuştur.

Şunu da belirtelim ki; bu işlemler herkesin uyduğu işlemlerdir. Husynî matem alayı sahibi ve Huseynî hizmet grubu sahibi aziz kardeşlerimizin tümü bunu bilir.

Matem alaylarının ne slogan attığına gelince; bölümümüzün bununla bir ilgisi yoktu. Matem alayı bölümümüzle imzaladığı taahhütnamedeki kriterlere bağlı kalması bizim için önemlidir.

Bunun dışında orada burada söylenenler iddiadan ibarettir ve ispat gerektirir.

Yüce Allah herkese; şiarlarını yüceltme, Huseynî matemin prestijini koruma ve ziyaretçilerin de taziye sunanların da güvenliğini koruma başarısı versin. Zira başarının velisi Allah’tır!Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı

Irak ve İslam Âleminde Huseynî Yapılar, Hizmet Grupları ve Matem Alayları Bölümü
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: