پویش گسترده غباروبی بخش بین الحرمین بعد از پایان مراسم اربعین

پرسنل بخش بین الحرمین وابسته به آستان قدس عباسی پویش گسترده غبار روبی در بین الحرمین و خیابانهای اطراف آن را به رسم گذشته پس از پایان مراسم اربعین اجرا کردند.

نافع الموسوی، رئیس بخش یاد شده در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل اظهارداشت، طبق رسم هرساله پس از پایان اربعین، پرسنل بخش بین الحرمین روند غبارروبی گسترده شامل بین الحرمین و خیابانهای منتهی به آن را آغاز کردند.

وی ادامه داد: اکثر کارکنان بخش در این اقدامات و‌با استفاده از دستگاههای متعلق به بخش بین الحرمین شرکت کردند. بطوریکه کار بیشتر مناطق مذکور با سرعت ممکن انجام شد.

الموسوی گفت: این اقدامات به صورت شبانه روزی انجام شد تا جایی که همه ظروف و اشیای باقیمانده خیابانهای اطراف بین الحرمین تا ورودی های مرکز شهر جمع آوری و نیز اقدامات شست و شو صورت گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: