Safer ayının yirmi üçüncü günü: Hz.Fatıma b. Esed’in (a.s.) vefâtı

Abdumenaf oğlu Haşim oğlu Esed kızı Fatıma. Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) validesi ve Hz.Ebu Talib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) eşidir. Hicretten yaklaşık elli beş yıl önce doğmuş; hicretin dördüncü senesinde Safer ayının yirmi üçüncü gününde Medîne-i Münevvere’de vefât etmiştir.

Hz.İbrahim (O’na selâm olsun) dini üzere hayatına başlayan bu mubarek kadın; ilk on bir Müslümandan biridir. Hz.Hatîce-yi Kübra’dan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sonra Allah Resûlü’ne (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Mekke’de biat eden ikinci hanımefendidir.

Hicretin dördüncü senesinde vefât ettiği vakit Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kendi gömleği ile onu kefenleyip şöyle buyurmuştur: “Cebrail (O’na selâm olsun) bana Rabbim’den (Azz eve Celle) onun cennetlik olduğunu bildirdi. Cebrail (O’na selâm olsun) bir de Yüce Allah’ın yetmiş bin meleği ona salât eylemelerini emrettiğini bildirdi.” Sonra cenaze namazını kıldırıp Bakî’deki kabrine gelene kadar cenazesinin ardından yürüdü ve o yatırılmadan önce kabrine yattı (sanki kabrini genişletmek istiyordu). Daha sonra da (kabre yerleştirilmesinin ardından) üzerine toprak döktü ve daha sonra kabirden çıktı.”

Hazretin mubarek kabri Pâk Ehlibeyt İmamları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) yakınlarında yer almıştır. Bakî kabristanlığına karşı yapılan zulümden ve canilikten orası da nasibini almış ve türbesi yıkılmıştır.

Hz.Fatıma binti Esed (O’na selâm olsun) hayatı boyunca kocası Hz.Ebu Talib’in (O’na selâm olsun) yanında yer almıştır. Evinin işlerini yönetmiş; sabır, ihlas, doğruluk, pâklık, sevgi ve imanla dopdolu bir yuva kurmuştur. O mubarek yuvanın meyvesi dört erkek ve iki kız evlat olmuştur: Talib, Akîl, Cafer, Ali (O’na selâm olsun), Ümmü Hanî ve Cumanê.

Hz.Fatıma binti Esed’in (O’na selâm olsun) faziletlerinden biri de; Sıddiyka Hz.Fatıma Zehra’dan Hz.Nergis’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) kadar tüm masumların anneleri için olduğu gibi, rivayetlerde O’nun için de özel bir ziyaret duası aktarılmış olmasıdır. Bu ziyaret duasında geçen ifadeler de hazretin Yüce Allah katında ne denli üstün bir makamı ve yüce bir konumu olduğunu göstermektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: