Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi Huseynî minberin duayeni Seyyid Casim el-Tuveyrîcavî’nin (Allah engin rahmetiyle onu kuşatsın) vefâtını duyurdu

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği Huseynî minberin duayen ismi, efsane mersiyehan Seyyid Casim el-Tuveyrîcavî’nin (Allah engin rahmetiyle onu kuşatsın) vefât ettiğini duyurdu. Merhum hastalıkla uzun bir süre mücadele ettikten sonra bu sabah 22 Safer 1422 (11 Kasım 2020) Yüce Allah’ın rahmetine kavuştu. Yayınlanan vefât duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile.

“Şüphesiz Allah’a aitsiniz ve yine O’na döndürüleceksiniz.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi büyük bir hüzün ve keder içerisinde Seyyid Casim el-Tuveyrîcavî’nin (Toprağı hoş olsun) haberini vermektedir. Müşerref ömrünü Huseynî hizmet ile geçiren ve bu hizmet yolunda bir memleketten başka bir memlekete giderek Huseynî musibetin nidasını taşıyan merhumun vefâtı ile Huseynî minber (büyük bir) kayıp yaşamıştır. Yüce Allah’tan onun pâk ruhunu engin rahmetiyle kuşatmasını, O’nu atası Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile haşr eylemesini ve yakınlarına da sevenlerine de sabır ve tesellî vermesini niyaz ederiz.

Pek ulu ve pek kudretli olan Yüce Allah’tan başka kimseden ne bir güç vardır ne de bir kudret.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: