انتشار جلد نخست و دوم مجموعه کتاب های (نحن ومساله المراه) توسط بخش امور فرهنگی آستان قدس عباسی

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی جلد اول و دوم مجموعه (نحن ومساله المراة: ما و مساله زن) را که در قالب سری راهبردهای شناختی است منتشر کرد.

این مرکز پیش از این آثاری همچون (نحن والغرب.. مقاربات فی الخطاب النقدی الإسلامی:ما و غرب.. مقایسه در گفتمان نقدی اسلامی – نحن وتراثنا الأخلاقی: ما و میراث اخلاقی ما – نحن وأزمنه الاستعمار: ما و دورانهای استعمار – نحن والتربيه المدرسيه: ما و تربیت مدرسه) منتشر کرده و همچنان به چاپ آثار خود در این مجموعه ادامه می دهد.

هاشم الميلانی، رئیس این مرکز در گفتگو با شبکه الکفیل گفت، این دو جلد حاصل تلاش گروهی از محققان است که توسط دکتر محسن الموسوی و علی محمد گردآوری و ویرایش شده است. این دو اثر با هدف ترسیم یک نظام شناختی اسلامی درباره مساله زن تهیه شده است و با اوضاع و نیازهای عصر همخوانی دارد. بواسطه این نظام، وظایف زن و مرد صرف نظر از آنچه غرب و نهادهای حقوق بشری برخاسته از فرهنگ دیگر مشخص می شود.

المیلانی اظهار داشت، در گردآوری این آثار، گروهی از پژوهشگران شرکت کردند. این امر در چارچوب تلاش برای تبیین نقش زن در اسلام و شبهه های مطرح شده از سوی جنبش های زنان صورت گرفت و نیازمند توجه بیشتر بلکه تاسیس مرکزی تخصصی است.

وی از همه کسانی که در تکمیل این دو جلد نقش داشتند؛ اعم از محققان، ویراستاران، مترجمان و گرآورندگان و طراحانی که نقش بسزایی در صدور کتب داشتند مراتب قدردانی به عمل آورد.

جهت اطلاع از این کتاب و دیگر آثار مرکزکلیک نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: