آغاز فاز چهارم اقدامات توسعه و ساماندهی بیمارستان کودکان کربلا

پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی فاز چهارم پویش ساماندهی و توسعه بخشهایی از بیمارستان آموزشی کودکان کربلا را آغاز کردند.

پس از پایان سه فاز پیشین که شامل سرویسها و تاسیسات بهداشتی می شود، این مرحله آغاز گردید.

محمد مصطفی الطویل، مسئول واحد اقدامات ساختمانی در بخش مذکور گفت، این مرحله شامل سنگفرش مجدد راهروهای بیمارستان به مساحت 130 متر مربع مى شود که دچار شکستگی و آسیب دیدگی هایی شده است.

وی اظهار داشت: اقدامات ما در ابتدا بواسطه شناسایی موقعیتی بود. پس از آن سنگفرشهای قدیمی را زدوده و زمین را هموار کردیم تا با استفاده از مواد جدیدی متناسب با بافت عمرانی بیمارستان اقدامات سنگفرش را انجام دهیم و اكنون بخش اول آن آغاز شده است.

شایان ذکر است اقدامات توسعه برخی بخشهای این بیمارستان در راستاى مجموعه پروژه های انسانی آستان قدس عباسی است که در طرح ساماندهی مجدد برخی بخشهای دولتی که از سوء خدمات رنج می برد می گنجد و تاکنون در برخی مدارس و نهادهای بشردوستانه به اجرا درآمده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: