Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi’nde hüzün bulutları yoğunlaştı: Allah Resûlü’nün (s.a.a.) şahadeit hatırası yaklaşıyor

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde Muharrem-i Haram ayının ilk gününden itibaren beliren hüzün ve keder bulutları; bu günlerde iyice yoğunlaştı. Taff Vakıası’nın (Kerbelâ Olayı) hatırasıyla başlayan hazîn atmosfer; Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti hatırası münasebetiyle zirveye ulaşmış durumda. Yüce Allah’ın yarattığı en üstün varlık olan Hz.Muhammed Mustafa (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti hatırası yıldönümü olan 28 Safer 1442 (Cuma) gününün yaklaşmasıyla birlikte mubarek mekânda birçok hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun iç ve dışının yanı sıra Kıble Kapısına ve Harem-i Mutahhar bölümü girişine mateme yönelik birçok simge ve yazı asıldı. Böylelikle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda muhammedî hüzünler mevsimi başladı.

Allah Resûlü, Allah’ın habîbi ve Yüce Allah’ın gönderdiği elçilerin hem sonuncusu hem en üstünü olan Hz.Muhammed b. Abdullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hicretin 11 senesinde 28 Safer gününde şehîd olmuştur. Irak’ta müminler bu günlerde bu hatıra münasebetiyle; Allah Resûlü’nün amcasının oğlu, kardeşi, damadı, canı, Vasîsi ve Halîfesi Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’e (Allah-u Teâlâ her ikisine ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât eylesin) taziye sunmak için Necef-i Eşref’teki pâk ziyaretgâhına yürüyor. Bu ziyaret aynı zamanda belli münasebetlerde Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek ziyaretgâhına yapılan özel ziyaretlerden biridir. Irak’ta bu ziyarete giden ziyaretçilerin çoğu, bu özel ve mubarek ziyareti eda ettikten sonra Hz.İmam Huseyn’in ve Kardeşi hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ziyaretlerini eda etmek için Kerbelâ’ya gitmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: