1179 Yıl, 1179 Mum...

Hz.İmam Mehdî’nin (Allah pek kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın) mubarek doğum günü ve pek özel hususiyetleri bulunan Şaban ayının yarısı (Nime-i Şaban, yurdumuzda bilinen haliyle Berat Kandili) münasebetiyle özel hizmetlerine başlayan Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi; kutlu münasebete özgü etkinliklerden birini daha düzenledi:

13. Mum festivali

23 Haziran 2013 (13 Şaban 1434) Pazar günü akşamı Hz.İmam Mehdî’nin (Allah pek kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın) doğum günü münasebetiyle Kerbelâ’daki Hz.İmam Mehdî (Allah pek kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın) makâmının yakınlarında “Mum Festivali” düzenlendi. Bu sene 13.sü düzenlenen festivale ilgi büyük oldu.

Gece ve Gecenin özellikleri

Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan gecede festival konuşmasını Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Aleyhimasselâm) Türbeleri adına Seyyid Adnan Mûsewî yaptı. Müslümanları Beklenen İmam’ın (Allah pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) doğumu münasebetiyle kutlayan Mûsewî; Şaban ayının yarısı gecesinin, Allah-u Teâlâ katındaki nezdine ve bu gecenin kutsiyetini kat kat daha da arttıran Beklenen Kurtarıcı Hz.İmam Mehdî’nin (Allah pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) doğumuna değindi. Mûsewî ayrıca “ Allah-u Teâlâ kadir gecesini Hz.Peygamber’e (Allah O’na ve paspâk Ehlibeyti’ne salât etsin) has kıldığı gibi Şaban Ayının Yarısı Gecesi’ni Ehlibeyt’e (Aleyhumusselâm) has kılmıştır.” dedi.

Gecenin en önemli ameli ve yapılması gerekenler hakkında bir uyarı

Bu mubarek gecenin özel amellerine de değinen Mûsewî, bunların en önemlisinin; Hz.İmam Huseyn Aleyhisselâm Ziyareti olduğunu söyleyerek bu ziyaretin adabına uygun bir biçimde eda edilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve kutlamaların günahlara dönüştürülmemesi uyarısında bulundu. Mûsewî yapılan kutlamaların ve amellerin, İslam’ın buyruklarını karşı gelmeden icra edilmesi gerektiği gibi; İmamımız Hz.Mehdî’yi (Allah pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) razı edecek şekilde olması gerektiğini hatırlattı.

Akabinde festival Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) hakkında yazılmış halk şiirleri ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. Okunan ilahilerle birlikte 1179 mum ile yazılan “El Mehdîyul Muntezerul Mew’ûd/ Beklenenen ve Vadolunmuş Mehdî” kompozisyonu, mumların teker teker tutuşturulmasıyla ışıldamaya başladı.

Festivalin sonunda da katılanlara, her birinde Ehlibeyt’ten (Allah’ın en ulvi salât-u selâmı üzerlerine olsun) Hz.İmam Mehdî (Allah pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) hakkındaki birer hadisinin yer aldığı hediyeler verildi.

Hz.İmam Mehdî (Allah pek şerefli ve pek kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın)

İslam tarihi kitaplarında Hz.İmam Mehdî (Allah pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) hakkında şöyle bahsedilmiştir: Ebu Kâsım Muhammed bin Hasan el-Askerî Onlara selâm olsun bu ümmetin Mehdî’sidir.Allah-u Teâlâ O’nunla bu ümmette hakkı ve adaleti diriltecek, ümmeti yeniden özgürleştirecek ve saygınlığına yeniden kavuşturacaktır. O Allah-u Teâlâ pek kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın Yeryüzünü zulüm ve zorbalıkla dolduğu gibi dosdoğruluk ve adaletle dolduracaktır. Bundan tam olarak 1179 sene evvel ,15 Şaban H. 255 yılında dünyayı şereflendirmiştir ve Babası Hz.İmam Hasan Askerî’nin (O’na selâm olsun) O’ndan başka evladı dünyaya gelmemiştir. Paspâk Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ’nin en ulvi salât ve selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) Önderleri’nin 12.si ve sonuncusudur. Hadîs-i Şerîflerde de belirtildiği gibi İlahi emr üzere gizlenmektedir ve İlahi emr geldiğinde de ortaya çıkarak yeryüzündeki ilahi vaadi gerçekleştirecektir. Bedeni gözlerden uzaktır ama nuru, salim kalmış gönül gözlerine ve fıtratlara aşikârdır. Allah Tebârek ve Teâlâ’yı ve Hz.Muhammed ile Ehlibeyti’ni (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) iman hakikati ile tanıyanlar, Hz.İmam Mehdî (Allah O’nun pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) nurunu da aynı şekilde tanıyacaklardır.

Hz.Nuh Aleyhisselâm, Hz.Hızır Aleyhisselâm ve diğer bazı Peygamberler, Vasîleri ile bazı Evliyalar gibi (Allah-u Teâlâ hepsine ve paspâk Ehlibeyt’e salât ve selâm etsin), Allah-u Teâlâ’nın takdiriyle Hz.İmam Mehdî’ye (Allah pek kutlu ve pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) uzun bir ömür biçilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: