اختتامیه دوره آموزشی آستان قدس عباسى در زمینه فن گفتمان رسمی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره موسوم به (فن گفتمان رسمی) ویژه پرسنل اداری آستان و بیمارستان تخصصی الکفیل را که با هدف مشارکت در توسعه سطح دانش و ارتقای عملکرد آنها برگزار شده بود، پایان داد.

محمد حسن جابر، رئیس بخش مذکور در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل عنوان داشت، بخش توسعه پایدار مطابق چشم اندازهای گسترده و اهداف استراتژیک بلند مدت در مسیر توسعه توانمندی کارکنان و بهبود عملکرد شغلی آنها پیش می رود و اين بخشی از برنامه جامع با هدف ارتقای سطح منابع انسانی و هدایت آن به سمت توسعه پایدار است.

جابر عنوان داشت، در ادامه مجموعه دوره های تخصصی، دوره آموزشی تحت عنوان (فن گفتمان رسمی) پایان یافت. در این دوره مجموعه ای از کادر اداری آستان و برخی پرسنل بیمارستان تخصصی الکفیل و نیز برخی کارکنان بخش توسعه پایدار مشارکت داشتند.

احمد دخل، سخنران این دوره و مدرس بین المللی اظهار داشت، این دوره آموزشی شرح مفصلی از گفتمان های رسمی و انواع آن اعم از داخلی یا خارجی، اهمیت آرشیوبندی به ویژه آرشیوبندی الکترونیک و نحوه استفاده از برنامه های جدید در آن را در بر گرفت. این دوره همچنین به موضوع نظام آراستگی کتابخانه (5s) و نیز موضوعات مهم دیگری پرداخت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: