تداوم برپایی جلسات پژوهشی انگلیسی زبان در پنجمین کنفرانس بین المللی العمید

دومین جلسه پژوهشی انگلیسی زبان در قالب برنامه های پنجمین کنفرانس بین المللی علمی العمید عصر روز جمعه برگزار شد.

این کنفرانس به همت مرکز بین المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی هم اکنون با شعار (در بستر العمید برای پیشرفت گردهم می آییم) تحت عنوان (رویکردهای آموزشی و پژوهشی.. تقویت، تحلیل و ساماندهی) در حال برگزاری است.

جلسه پژوهشی یاد شده به ریاست حیدر غازی الموسوی و با مشارکت پژوهشگرانی از داخل و خارج عراق برگزار شد. بطوریکه پس از استقبال و معرفی آنها محققان مقالات خود را در قالب محورهای کنفرانس به نحو ذیل ارائه دادند:

- پژوهش نخست: (تحقیقی پیرامون شیعه در آکادمی های انگلیس) نوشته پروفسور اوليور شارد برود از دانشگاه بيرمنگام انگلیس.

- پژوهش دوم: (نمونه جامع از عواملی که به پیشرفت رویکردها کمک می کند) نوشته مريم ايثار از عراق.

- پژوهش سوم: (اصول نوین به سوی رویکردهای جامع و اثر گذار) نوشته وليد رضا الجواد از عراق.

- پژوهش چهارم: (اصالت در رویکردها از دیدگاه نقدی) نوشته وفاء صاحب مهدی از عراق.

پس از پایان این جلسه مباحثی مطرح شد که در افزایش اطلاعات حاضران در جلسه سهیم بود.

شایان ذکر است، این کنفرانس در مدت زمان برگزاری آن سه جلسه پژوهشی به زبان انگلیسی متعلق به محققانی از داخل و خارج عراق را از طریق لینک ذیل دربر خواهد گرفت:

https://us02web.zoom.us/j/3740873005

Meeting ID: 374 087 3005
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: