برگزاری کارگاه علمی درباره رویکردهای آموزشی و پژوهشی و تاثیر آن بر شکل گیری شخصیت

مرکز بین المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کارگاه علمی را تحت عنوان (رویکردهای آموزشی و تحقیقی و تاثیر آن بر ساخت شخصیت) در روز دوم از پنجمین کنفرانس علمی بین المللی از طریق برنامه اینترنتی (ZOOM) برگزار کرد.

این کارگاه به ریاست استاد علاء جبر الموسوی برگزار و پنج مقاله پژوهشی در آن ارائه شد:- مقاله حاتم جاسم عزيز تحت عنوان ( شیوه ارائه رویکرد تحصیلی در سایه کرونا و آثار منفی آن).

- مقاله صالح مهدی الزاملی با عنوان (توسعه رویکرد آموزشی و چالش های آینده).

- مقاله احمد عبد الحسين الأزيرجاوی با عنوان (رویکرد آموزشی میان واقعیت و آرمان).

- مقاله محمد حسن جابر با عنوان (نمونه پیشنهادی برای تاکید بر اثر رویکردها در رشد و شکل گیری شخصیت).

- مقاله حسن محمد كاظم الجذيلی تحت عنوان (رویکرد پنهان و تاثیر آن بر شخصیت یادگیرنده).

مباحث این مقالات پژوهشی پیرامون کارگاه بود و موضوعات مرتبط با این محور مهم و نقش رویکردهای آموزشی و تاثیر آن بر شکل گیری شخصیت از نظر فرهنگی، فکری و رفتاری مطرح شد.

در این کارگاه همچنین مباحث و سوالاتی از سوی شرکت کنندگان و دنبال کنندگان آن مطرح شد که محققان ضمن پاسخگویی به آنها توضیحات لازم را ارائه کردند.

این کنفرانس در مدت زمان برگزاری آن چهار جلسه پژوهشی از سوی محققان عراقی و خارجی را در بر خواهد گرفت که از طریق لینک ذیل قابل است:

https://us02web.zoom.us/j/3740873005

Meeting ID: 374 087 3005
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: