پایان جلسات پژوهشی انگلیسی زبان در پنجمین کنفرانس علمی بین المللی العمید

جلسات پژوهشی انگلیسی زبان در پنجمین کنفرانس علمی بین المللی العمید عصر روز شنبه خاتمه یافت.

این کنفرانس که به همت مرکز بین‌المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی برگزار می شود مشتمل بر سه جلسه پژوهشی مملو از مقالات مرتبط با توسعه و به‌روزرسانی رویکردهای آموزشی و تحقیقاتی بود که با مشارکت پژوهشگران عراقی و خارجی برگزار شد.

این جلسه به ریاست پروفسور حیدر قاضی الموسوی برگزار و طی آن چهار مقاله ارائه شد. نخستین مقاله تحت عنوان «الگوهای اثر گذار در توسعه رویکردها» نوشته دکتر هانی العبادی از عراق بود. پژوهش دوم با عنوان «کارامدی آزمون های زبان انگلیسی برای کلاس سوم راهنمایی» نوشته استاد وركا عواد الوائلی از عراق بود. پژوهش سوم نیز تحت عنوان «طراحی رویکرد به خاطر جامعه همگون و تولید کننده»نوشته محقق جسیکا آشی از آمریکا بود. این جلسه با ارائه مقاله چهارم تحت عنوان «قدرت پنهان رویکردها» نوشته دکتر شرى ویلیامسن خاتمه یافت.

پروفسور حیدر الموسوی از پژوهشگران و شرکت‌کنندگان به دلیل مقالات ارزشمندشان قدردانی نمود. شرکت کنندگان در این کنفرانس نیز به نوبه خود از مسئولانی که در موفقیت این کنفرانس به رغم برپایی اينترنتى آن در شرایط فعلی سهیم بودند قدردانی نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: