آغاز اقدامات مقدماتی سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی

بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی از آغاز اقدامات مقدماتی سنگفرش کف باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) خبر داد.

ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی گفت باب القبله آستان قدس عباسی قبله‌ درهای آستان به شمار می رود. پس از آنکه اقدامات نوسازی و توسعه نماى مقابل آن و نیز اقدامات مزین نمودن سقف و ديوارهاى باب القبله با نقش نگار های اسلامی پایان یافت، اقدامات سنگفرش کف آن آغاز گردید. بطوريكه بتن هاى موقتی کار گذاشته شكسته و برچیده شد و پس از اندازه گیری های لازم و متناسب با ارتفاع کف و صحن و ورودی‌های باب القبله، با ماده مرمر با کیفیت سنگفرش خواهد شد.

شایان ذکر است، پروژه باب القبله در قالب پروژه بزرگ و حیاتی توسعه آستان قدس عباسی می گنجد که به موجب آن وسعت درهای آن چندین برابر سابق شده و طراحی ها و نقش و نگارهایی متناسب با هريک از درها صورت گرفته است تا گنجایش بیشترین تعداد ممکن از زائران و دسته هاى حسینی در داخل آستان قدس را داشته باشد. این درها توسط شرکت پیمانکاری ارض القدس و با نظارت مستقیم و میدانی بخش پروژه هاى مهندسی آستان قدس طراحی و اجرا شده است. با توجه به اینکه این درها از دقت بالایی در اجرا برخوردار هستند بنابراین نیازمند زمان بسيار و متناسب با اقدامات ظریف و هنری بودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: